HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 2. BIND 1833-1841


SALOM. PRÆD.
(12 K. 1 V.)           M
enneske, du lære maa
                 af den lille Myre,
           retteligen at forstaae
                 Timerne er dyre.


           Samler ikke Spurven graa
                 tidlig til sit Rede?
           Veed du ei at bag det Blaa
                 skal du dit berede?

d.I,b.2,s.64  

           Bien træller Vaaren ud
                            og mens Somren rinder.
           Men i Honninggjæstebud
                 Vinteren den finder.           Menneske, mens Tid det er,
                 bør det dig at slide.
           Thi hvor Enden er os nær,
                 det kan Ingen vide.           Tænk paa Gud (som skrevet staaer)
                 i din Ungdoms Dage!
           Ellers vil det hvide Haar
                 dig kun slet behage.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE