HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 2. BIND 1833-1841Herunder
lagdes Støvet, som i 79 Aar
var forenet med
CHARLOTTE AMALIE FINCKENHAGENS
herlige Sjel.

           Tyst favne Mulden dette Døde,
                 hvori en Aand var Jorden aabenbart,
           hvis Liv herneden alt var Gud imøde
                 en stille, men en herlig Himmelfart.  
CHARLOTTE AMALIE,
Datter af Overhofrets-Procurator
Hassing og Inger Margrethe,
født Hegelund, fødtes i Christiania 8de Juli 1755.
Enke efter henved 2 Aars Ægteskab med
Sognepræst Kyhn til Qvikne,
giftedes hun i sin Fødebye Christiania 23de Juni 1786
med sin nu efterlevende Mand
Jubel-Oldingen, Provst, Ridder
Jacob Christian Finckenhagen,
Sognepræst til Næs paa Øvre-Rommerige,
d.I,b.2,s.17   med hvilken hun henlevede i det kjærligste Ægteskab
i 48 Aar, indtil hun den l9de Juni 1834
forløstes fra langvarige legemlige Lidelser,
som dog sjelden standsede hendes udmærkede Virksomhed
som Moder for Børn, Huus og Alle, Rig eller Arm,
der nærmede sig dette,
men som aldrig øvede nogen Herredom
over hendes herlige, sjeldent uddannede Aand.


                 
           I Livet viste hun, hun kjendte Døden
                  -- det synes simpelt, men det sjeldent er -- ;
           i Døden, at hun kjendte Evigheden.
                 Hun smiilte, mens vi græd, og -- var ei meer.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE