HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 2. BIND 1833-1841

d.I,b.2,s.336  
ASYLBØRNENES SANG, IDAG HDS. K. H. KRON-
PRINDSESSENS FØDSELSDAG
(Mel. Jeg er saa fro, jeg er saa glad etc.)           V
i ere fattige og smaa;
                            men saa var og Vorherre
           dengang han i sin Krybbe laae;
                 Vi have det ei værre.
           Her have vi vort Bethlehem;
           hid Kongen selv bar Gaver frem.
           Guds Engle signe ham for dem,
                 den gode gamle Herre!


           Vi ere fattige og smaa,
                 ja fattige og mange
           som Buskens Knopper, Engens Straa,
                 som Løv i Skovens Gange.
           Dog ere vi i Magt og Aar
           just efter Hans bestemte Kaar,
           som Alting allerbedst forstaaer.
                 Vi Sorg ei deraf fange.           Men Engens Straa har og sin Lyst!
                 Hvor leger det for Vinden!
           Og Hybenen paa Klippens Bryst
                 har Rosenrødt paa Kinden.
           Lidt Straa, en Knop fra Hybnens Stok
           -- den Krands er smuk, skjønt simpel nok.
           Kom lad os flette en i Flok,
                 med Rosenrødt paa Kinden!           Thi selv Vi nok bag snedækt Tag
                 maae Krandsens Blommer være,
           vi gjerne flette vil idag
                 til Kronprindsessens Ære.
          
d.I,b.2,s.337              Hun seer den ikke med Foragt:
           ved Hendes Hjerte Børn har lagt.
           Hun kalder os en Englevagt
                 om sig og sine Kjære.


           Thi om vi slynge her vor Krands
                 fjerntfra vor Kronprindsesse,
           -- en Krands af Smiil og Øines Glands
                 og Hjerter veltilfredse --
           Guds stærke Engle bære den
           usynlig gjennem Himmelen.
           Ja vore Sjele flyve hen
                 hen til vor Kronprindsesse.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE