HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 2. BIND 1833-1841
ASYLBØRNENES SANG
DEN 1STE MARTS 1839,
TILEGNET DAMEFORENINGENS NÆRVÆRENDE OG TILKOMMENDE
MEDLEMMER

Mel. Lille Clara bliv ei vred paa mig & c.           S
iig os, Moder! om det Sandhed er,
                 at Gud Faders lyse, hvalte Himmel
           er et stort Asyl, at der som her
                 tumler sig en lystig Børnevrimmel.


           Siig os, er det sandt, at Himlens Smaa
                 kunne flyve rundt paa gylden Vinge,
           O, da er det ret at undres paa,
                 om de ei idag dig Gaver bringe.           Ak, vi Stakler intet til dig har,
                 ømme Moder i Geburtsdagsgave,
           Blomster fik Du, om det Sommer var,
                 men de findes ei i Vintrens Have.           Havde Vinger vi som Himlens Smaa,
                 vi en Krands af hvide Stjerner plukked'.
           Sagde vi, det var til Dig, sin blaa
                 Himmeleng den gode Gud ei lukked'.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE