HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 2. BIND 1833-1841


THOR HALLINGS AA HO BERGITS ATTEKOMST
FRAA KRISTIAN
HALLINGVISE OM BYMODERNE

Mel. Aa kjøre Ve aa kjøre Vatn.Gammal Kallen           "V
ælkommin, Thor, fraa Kristián!
                 aa Tak for Bergit 'kji blei atte!
           Men, Kors! du seer me ut so dann.
                 Saag Du ein Dauing siste Naatte?"


Omqvædje taa Alle

      

           I Hallingdale æ dæ godt aa bu:
      der Gar'n min ligg', aa der æ e aa du,
      gammaldags Tru finn's der enno,
      der æ dæ morosomt aa læva.


           "Æ du 'kji vorte Drifte qvit,
                 so me kunn' Bryllaupøle brygje?
           El' læva Bymadn fett aa frit
                 taa gamle Gjøldsbeviis aa tygje?"Omqvædje

      

           I Hallingdale o. s. v.

d.I,b.2,s.385  

Kjærringi           "Gu' sign de, Bergit, som enno har
                            dei blanke Soljudn oførdækte!
           Aa raue Huva sitt' der enno qvar.
                 Men jabbe sjaa dei ut forskrækte."

      

           I Hallingdale o. s. v.Thor           "Ja Gu ski Lov me æra her!
                 I Sta'en fælen ret e værte.
           Po Gatudn Dauinga saag e der
                 i Kistekjole spankelerte."

      

           I Hallingdale o. s. v.


           "Dei likna Fauter fraa gammal Ti,
                 den ljøte Faut, han Gofa' svalle,
           for hundre Aar sea heisjili
                 regjerte her i Hallingdale."

      

           I Hallingdale o. s. v.Bergit           End e daa? Fautfrua saag e brei
                 mæ Fiskebeine uti Stakkji,
           aa alle Døttadn henna; dei
                 bortsopa Steinadn taa Bakkji."

      

           I Hallingdale o. s. v.Thor           "Dæ maatte væra me Stakkji daa,
                 for Kaapa bærre rak te Svangen,
           saa Fjortonæringen va' te sjaa
                 som Kjæringa ti Kjørkegangen."

      

           I Hallingdale o. s. v.

d.I,b.2,s.386  

Bergit           Aa saag du Kjysa dei hadde, Thor,
                            taa svarte Flyel kring Kjaka?
           Dei likna plænt henna Gomorsmor
                 mæ kvite Stremmel kring Haka."

      

           I Hallingdale o. s. v.Thor aa Bergit           "Dæ va som om førbi us gjik
                 dei gammaldagse heisjilie
           Belætudn, maala po gammal Skjik
                 po Prestgarsvæggjen taa Strije." 1

      

           I Hallingdale o. s. v.


           "Ja, Kjole, som for hundre Aar;
                 som Kaparskjilinga va' Knappa.
           Men vist e trur, at Læg aa Laar
                 mæ Bomullsfillu va' stappa."

      

           I Hallingdale o. s. v.


           Som Bikjeragg va Haare klyvt;
                 dæ haang som ein Paryk i Nakka.
           Som Rivuskaft i Saaten stivt
                 sat Snurpelive ti Stakkji."

      

           I Hallingdale o. s. v.


           "Ja Gu' veit ko me skulle tru,
                 om dei'kji voro plænt dei samma
           Figuradn vandre te Folkjes Gru
                 'or Prestestugos Væggjeramme?"

      

           I Hallingdale o. s. v.

d.I,b.2,s.387  
           "For skjøndt dei bærre Ungdom va',
                            dei likna plænt dei fæle Draugo,
           kring Nasen bleike som Dauinga,
                 aa raatengrøne unde Augo."

      

           I Hallingdale o. s. v.Gammal Kallen           "Dæ Syn va' ljøt. Gu' hjølpe us!
                 Kjæm gamle Fautens Ti atende,
           so tør mæ den ti Bondens Huus
                 den gamle Striheit væl vende."

      

           I Hallingdale o. s. v.


           "So kjæm vel Øxé atte mæst
                 i Næva stærk hos Hallingmænadn.
           Dei gjær' me Faute som vore Præst
                 ha gjort mæ alle Væggjeklænædn."

      

           I Hallingdale o. s. v.


           "Han skar dei te Bryllaupe ner
                 aat Jomfrué ti Præstegaren.
           Aa, Bergit, du ska' stande mæ,
                 æ Drifte nokoleine faren."Thor                 Aa jau, e trur daa dæ kan Bryllaup bli:
                 Po Vægen hadde e no Ti aa fri.
                 Bergit mæ me eintes i Fre.
                 No bli'r dæ morosomt aa læva.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE