HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 2. BIND 1833-1841


EN GAMMEL HOTTENTOT TEGNET EFTER
NATUREN

           V
ek, melankolsk og rolig,
           bevogtende en Fremmeds Faar,
           paa egen Odelsmark han staaer,
           hvor hvide Mand har sat sin Bolig,
           hvorfra hans strenge Bud udgaaer.
           Hvor kunde før hans Sortblik brænde!
           Nu har det intet Lyn at sende.


           Han lænet har sin dovne Haand
           paa Hyrdestav; en Landeplager
           sin Frihed gav han og sin Ager,
           og mere ei til Skud han drager
           libyisk Bues stramme Baand.

d.I,b.2,s.65  

           Har han ei Mod? Engang i Tiden
                      han ejed det. Men Trældom arg
           har suget ham til Been og Marg.
           Er da hans Idrætsaand saa liden?
           Ak, Ild og Sværd den Vælde var,
           som knuget ham til Intet har.
           Ja selve Haabet er forsvunden.
           "Ei værd sin Føde er den Hunden" --
           saa siger Herren jo -- "han veed
           engang ei af Taknemlighed."


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE