HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 2. BIND 1833-1841


GRÆSHOPPEN OG MYREN
(FABEL EFTER LAFONTAINE)           I
sin Eng Græshoppen sang
           hele Somren varm og lang,
           lod saa inderlig elskværdig
           hjerteglad, tilsinds saa let,
           næste Dag sig selv forsørge.
           Somren har jo Maden færdig?
           Hvi da med Bekymring spørge
           om at blive daglig mæt?
           Men da Vintren kom og mejed
           sidste Straa, som Marken ejed,
           da nu i det Altings Øde
           Larven selv ei fandt sin Føde,
           drev den bittre Sults Elende
           hen til Myrens Hytte hende.
           "Kjære Nabokone, hør!"
           -- saa hun bad ved Myrens Dør --
           "af Medynksomhed og Naade
           giv mig Lidt til Levemaade!
           Paa dit Stabur og i Laden
           har du neppe Rum til Maden.
           Og med Renter skal det alt
           bli'e til Sanktehans betalt."
          
d.I,b.2,s.237              " -- Søster, Sommeren er lang:
           siig mig, hvad har du bestilt?"
           " -- Troer du kanske jeg har hvilt?
           Hvad bestilt? I hvad! Jeg sang,
           dyrkede med rastløs Flid
           jo Musik den hele Tid?
           Det mig undrer, om mit Spil
           ei du ofte fik at høre.
           Kunde jeg vel bedre gjøre?"
           "Søster, nei; men dans nu til!"

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE