HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 2. BIND 1833-1841


SMED-VISE
(EFTER DET SVENSKE)           V
aagn op til Arbeid, min raske Arm!
                 Vaagn op med Magt,
           min tunge dundrende Slægge!
          
d.I,b.2,s.357              Al Dagen skulle vi holde varm
                 i hurtig Takt
           til sent i Qvel vi os lægge.


           Vel flere Jern jeg Gang om Gang
                 har i min Brand;
           dog ei et eneste svales.
           Jeg vender dem alle med trofast Tang
                 og sikker Hand,
           og gjør deraf hvad befales.           Jeg gjør af Klumperne hvad jeg vil,
                 hvad Bonden bedst
           kan til hans Gjerninger due.
           Til ham jeg hamrer hans Ljaa og Biil,
                 beslaaer hans Hest,
           og laaser hans Kiste og Stue.           Iblandt jeg tørste kan i mit Kald.
                 Et godt Kruus Øl
           jeg da kan trænge og taale.
           Men aldrig nogen mig træffe skal
                 i Fyld og Søl
           blandt dem, som paa Kroen skraale.           Med første Gnisten, som farer ud
                 fra Smidjens Tag,
           opsender jeg Morgenbønnen,
           og takker om Qvellen den milde Gud,
                 som med Behag
           mig skjænker Hvilen og Lønnen.           Min sodede Krop hver Lørdagsqvel
                 jeg gi'er et Bad;
           thi da er Sabbathen inde.
          
d.I,b.2,s.358              Til Kirken jeg, reen til Krop og Sjel,
                 saa vandrer glad.
           Der kan mig Allemand finde.


           Saa gaae mine Uger ind og ud.
                 Min ringe Lod
           af Ingen bliver misundet.
           Men om min Gjerning tilsidst af Gud
                 befindes god,
           min Sved ei forgjæves har rundet.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE