HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 2. BIND 1833-1841


OMEN ACCIPIO

           N
u blev mit Huus velsignet:
           en Svale fløj derind,
           saa snar og glad som Tanken,
           der gjennemfoer mit Sind.


           De Begge kom fra Himlen.
           Lod sig min Tanke see,
           den guldblaa var som Svalen,
           eller hvid som Sne.           Og Mage kom med Mage.
           Det var et Varsel meer.
           Thi noget Godt ei kommer
           alene, siges der.           Uskyldighed og Ømhed
           just søgte sig et Hjem.
           Held Dig, min nye Hytte,
           at Du behagte dem!


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE