HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 2. BIND 1833-1841


MEDECINERENS TROESBEKJENDELSE
Mel. Vil du være stærk og fri, pres de røde Druer o. s. v.           V
il du være fro og fri,
                 bliv en Medeciner!
           Ingen mørk Theologi
                 da din Hjerne piner.
           I Naturens Barm du kan
                 dig fortrolig hvile,
           fryde dig ved din Forstand
                 uden at fortvivle.


           Hvo, som i Naturen ei
                 saae sig Himlen viste,
          
d.I,b.2,s.43              han er paa den slagne Vei
                 til en Daarekiste.
           Kanskee til en Kirke med
                 sig forvilder Manden.
           Der det fule Vanvid veed
                 bruges lidt Forstanden.


           Blomsten groer paa skjulte Bred.
                 Ingen vil den kjende.
           Men en Medeciner veed,
                 den er Stjernens Frænde.
           Han forstaaer dens Mening kun.
                 Han et Navn den giver.
           Dens Myster paa tause Mund
                 i sin Sjel han skriver.           Over Eng gaaer Præstekrop.
                 Græssets Død det volder.
           Medecineren ta'er op
                 disse Guds Hærolder.
           Mens i en Nedbøjets Sjel
                 kold Juristen skjærer,
           Døden kun med sin Skalpel
                 hiin anatomerer.           Han ei ene med sin Kniv
                 Døden gjennemborer,
           men Gud-Skabers Tankers Liv
                 kjæk han eftersporer;
           seer i Gravens mørke Dyb
                 Himmelen nedsjunken,
           finder i det usle Kryb
                 klare Guddomsfunken.

d.I,b.2,s.44  

           Er det sært, at med slig Tro
                            ærlig Medeciner
           har i Liv og Død meer Ro
                 end en dum Selvpiner?
           at han elske Livet tør?
                 elske Livets Glæder?
           Han, som løftet har dets Slør
                 er dets fro Tilbeder.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE