HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 2. BIND 1833-1841


ILAND OG OMBORD I ORKAN
(EFTER DET ENGELSKE)

Mel. Der var engang en tapper Mand.           E
n stærk Orkan en Nat kom paa,
                 bjerghøjt sig Bølgen hvalte.
          
d.I,b.2,s.248   Ben Buntline snuede paa sin Skraa,
                            til Billy Bowline talte:
           "Nu kuler ret Nordvesten, Bill!
                 Hør hvor han dog kan bruse!
           Gud hjælpe dem, som holde til
                 iland i sine Huse!"


           "De dumme Byfolk -- blot betænk,
                 hvad Fare de dog vover --
           Hvermand nu skjælver i sin Bænk
                 forat faae Taget over.
           Nu os misunder hver iland
                  -- paa det jeg frit tør bande --
           den Lykke, at i slig Orkan
                 vi er paa frie Vande."           "De Stakler, som al Dagen lang
                 maa udenhuse slide,
           og søge seent paa Nat engang
                 til sine Koners Side!
           Mens Du og jeg udi vor Køj
                 i Ro og Mag har sovet,
           Gudsdød, hvor Skorstenspiber fløj
                 omkring de Godtfolks Hoved!"           "Og ofte har vi Sjømænd hørt
                 hvad Ondt i London times:
           bestjaalen snart, snart overkjørt,
                 og snart til Brand der kimes . .
           -- kortsagt de Byfolk har skam ei
                 for godt fra Prinds til Skrædder.
           Nei Gudskelov, at Du og jeg
                 har Hjem paa Dækkets Brædder!"


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE