HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 2. BIND 1833-1841


SPROGLÆRE

           1. F
ire smaa Ord har jeg ofte seet:
           Artiklerne "en" og "et" og "den" og "det".
           2. Substantiv (Nomen) er Navn paa en Ting:
           en "Skole", et "Huus", et "Skib" og en "Ring".
          
d.I,b.2,s.324              3. Adjektiv lærer os Nomenets Art,
           som: "stor" og "liden", "lodden" og "bart".
           4. Istedetfor Nomen Pronomenet staaer:
           Johns Hoved, "hans" Næse, "min" Arm, "dit" Laar.
           5. Talordet tæller Ting og Personer:
           "to" Heste, "tre" Faar, "ti" Mænd og "tolv" Koner.
           6. At Nogenting skeer os Verbet skal sige:
           at "læse", at "skrive", at "synge", at "skrige".
           7. Hvorledes den skeer har Adverbet forklart,
           om "ilde", om "vel", om "langsomt", om "snart".
           8. Nominer føjes af Bindeord sammen,
           som: Børn "eller" Gamle, Asken "og" Flammen.
           9. Forordet foran et Substantiv staaer,
           som: "gjennem" en Dør, "midti" et Skaar.
           10. Udraabsord røber Følelsens Magt,
           som Kummerens "Ve!" og "Fy!" af Foragt.


      

           Af ti Taledele da Sproget bestaaer.
                 Igjennem det Tanken af Sjelen udgaaer.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE