HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 2. BIND 1833-1841

d.I,b.2,s.235  
JÆGEREN OG LØVEN
(FABEL EFTER LAFONTAINE)           S
in Hund en Jæger havde tabt.
                      "Den Løven tog -- han sagde -- men
           jeg Løven sværger Død igjen;
           ha! træffes vi, undgaaer han knapt!"
           En Hyrde hører det, og mæler:
           "Bag Bjerget, i hin Egeskov
           den Vældige i Skyggen dvæler.
           Jeg er beskyttet for hans Rov
           ved maanedlig at give ham
           i Told et Lam."


           End talte de, da Løven (som
           tilfældigviis) med Brølen kom
           og Praleren paastedet (som
           tilfældigviis) sig vendte om,
           og løb saa rapt, at Folkerygtet
           har nævnt det stygt, men sandt: han flygted.           Ja, Hyrden har fortalt, at ei engang
           han Tid til Afsked fik, men sprang,
           saasnart han øined Løvehuden,
           nok den foruden.           Hvor Mange mellem Os,
           der førend Krigens Fare
           de største Helte vare,
           løb ei ved første Skud fra Glommen og til Moss?


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE