HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 2. BIND 1833-1841


JORDBESKRIVELSE (GEOGRAFI)JORDEN

           D
en Jord, hvorpaa vi Alle vandre,
           en Kugle er, som de Stjerner andre;
           som Ballen næsten rund og hvalt.
           Men det er endnu langtfra alt.
d.I,b.2,s.322  

           Af Land og Vand bestaaer det Hele.
                      Alt Landet kalder man Verdensdele:
           Europa, Asia og Afrika,
Amerika
og Øverd'nen Australia.           Og de indeholde Fastland og Søer,
           Oceaner, Floder, Stræder og Øer,
           Halvøer, Bjerge, Fjorde og Viger.
           Forbjerget langt ud i Havet stiger.           I Riger Fastlandet ud man skifter,
           og Riget i Provindser Amter og Stifter.
           Folkeslag leve glade deri
           naar de ere flittige, kloge og fri.
           -- Det er nu en Stump af min Geografi.NORGES GRÆNDSE

           E
t Fædreland fik jeg i Vuggegave
           saa godt som ikke Alle det have.
           Nordsøen ombruser dets vestre Kyst,
           i Iishavet bader Nordkap sit Bryst.
           I Øst det fast med Sverige hænger,
           men Kjølens Fjeld mellem begge stænger.
           Sydud de danske Øer flyde.
           Jeg bytter ikke med Svensk og Jyde.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE