HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 2. BIND 1833-1841


EN PARALLEL
(VARIATION PAA VERSET I NO. 11 OM STATSBORGEREN)

                              
"Det ligner ganske jo en Sump --
                              nu vel, jeg er da en!"           -- -- V
elan, jeg er da et Morads!
           Saa Stymprene, som bettle Plads
           i Excellencens Balqvarree,
           fortælle Damerne til Thee.


           De bettle ei, men i Geled
           Geni og Ret de træde ned.
           Af Excellencens Balmusik
           dertil de Usle Modet fik.           Der, mens man kalder mig Morads,
           man seer de tynde Tranebeen
           at gjøre jammerligen Stads
           som i sit Hør en Teen.           Og Anden, som saa tung og stiv
           sig letter kun fra Siv til Siv,
           meer Flugt har end den Poesi,
           de Folk beruses i.

d.I,b.2,s.86  

           Den Snog har meer Værdi, som frem
                      sig bugter gjennem Sumpens Starr,
           end om af Hjerterne i dem
           den jevntlang Kjæde var.           Morads? Nuvel, hvi ei Morads
           for Den, som ejer Fjer,
           naar i fornemste Mands Pallads
           det ikke bedre er?


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE