HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 2. BIND 1833-1841


HANS ØVERGAARD
NATIONALREPRÆSENTANT, KAPITAIN. ( 17. MAI 1840.)           V
ar der ikke Vemod nok
                 i din Susen før,
           Østerdalens Furustok?
           Sorg i Flodens Sang, og Kummer
                 for din Bondes Dør?


           Var der ikke nok tilforn
                 Tungsind, Skræk og Død,
           Blaamyr, i dit Jægerhorn,
           naar dets lange, hule Toner
                 frem af Skoven brød?

d.I,b.2,s.297  

           O, endskjøndt du freidigt klang,
                            som om i dit Bryst
           Sejrens eget Hjerte sang,
           jamred altid dog en Smerte
                 i din Jubels Lyst.           Men nu lyder ene Hiin,
                 uden Sejersrøst!
           Myrd da, Horn, med dine Hviin
           Skovens rædselsfulde Echo!
                 Bor dem i dets Bryst!           Thi det vilde være fælt,
                 fra den dybe Skov,
           tusindmælet, gjenbesjelt,
           Hornets Klagehyl at høre
                 for sin bedste Helt.           Ak, den mørke Furuhal
                 langsmed Glommens Strand,
           dybe, gamle Østerdal
           har sin egen høje Klage
                 for sin bedste Mand!           Gjennem hele Østerdal
                 lyder Klagen da.
           Dybe Støn fra Skovens Hal
           svare Hornets hule Jamren
                 overaltifra.           Med dit høje Drapa bland
                 dig, min Sørgesang!
           Ak, et Vivat for hans Land
           i hans Hjerte fanged Døden
                 før det fik sin Klang!

d.I,b.2,s.298  

           Harpe, Sorg af Hornet lær!
                            lær dens Røst det af!
           Aldrig Musen mere nær
           Himlen knæler, end paa denne
                 ædle Normands Grav.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE