HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 2. BIND 1833-1841


HVOR OFTE SKAL GUD TAKKES?

           Saa
mange Gange som der er Sand
           paa Havsensbunden, paa Flodens Strand,
          
d.I,b.2,s.267              som der er Blommer paa Eng om Vaaren,
           som der er Draaber af Blod i Aaren,
           som der er Stjerner paa Nattens Hvælv,
           som jeg har syndet mod Gud, jeg Selv,
           som der i Skoven er Bar og Blade
           og Straa og Agner i Bondens Lade,
           som der er Torne i Nypehæk,
           som der er Smaafisk og Steen i Bæk,
           som Træet kløves kan ud i Splinter,
           som Sneens Flokker i barsken Vinter,
           saamange Gange som der er Myg
           om Sommerqvellen paa Flodens Ryg,
           som der om Høsten er sorte Krager,
           som der er Ax paa en vakker Ager,
           som der er Penge i Engelland,
           som der er Gnister i Ildebrand,
           som der i Kummerens Barm er Taarer,
           som der er Spørgsmaal og Raad hos Daarer,
           som der er Tagsteen paa Kongens Slot,
           som man har Venner, naar det gaaer godt,
           som der er bølgende Græs paa Marken,
           som der var levende Dyr i Arken,
           saa mange Gange, og flere med,
           skal Gud lovprises i Evighed.
                             Amen!

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE