HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 2. BIND 1833-1841
"VORD LYS"!
CANTATE AF HENRIK WERGELAND
VED HØJTIDELIGHEDEN I VOR FRELSERS KIRKE I KRISTIANIA, 24. JUNI 1840,
I ANLEDNINC AF BOGTRYKKERKUNSTENS OPFINDELSE

  
Før Talen.
Nr. 1-4 (Chor, Solo, Recitativ og Solo) Musik af
Kunzen
til Thaarups Jubilæum.
Nr. 5. (Qvartet) Musik af Schicht til Oratoriet "Das Ende des Gerechten".
Anm. De fire følgende Stanzer, Nr. 6 og 7, til Musik af Jubilæet, opføres ikke.


  
Efter Talen.
Nr. 8 og 9. (Chor og Recitativ) Musik af
Kunzen
til "Skabningens Hallelujah".


VORD LYS!

Chor           "V
ord Lys!" Det forkyndes i evigt Endnu
                 for navnløse, blindfødte Stjerner
                 hist ude i Mulmenes Fjerner.
           Forherliget vorde dit Rige og Du,
                       Herre vor Gud! Hallelujah!


Solo           Mulmet Herrens Bud annammed:
           "Vorde Lys!" og Skyen flammed
                 i det første Gry.
           Langsmed Strand da Bølgen seiled,
           viste første Gang i Speilet
                       den fagre Sky.

d.I,b.2,s.299  

Recitativ           Guds Røst af døve Nat blev hørt;
                      den Bjergets tause Dyb fornemmed,
                 og Luftens Streng blev rørt,
           og Vindene sin Harpe stemmed;
                 Stjerner sprang af Nattens Bryst:
                 Bjerget stod demantbelyst.Solo           "Vord Lys!" Hvor var et Liv før det blev sagt?
           I Mulmets Moderliv laa Alt begravet;
                 Vulkaner stønned under Havet;
                 iblinde Taagestøtter raved,
                       og Landets Omrids var ei lagt
                 før Lysets Kilder strømmed ovenfra:
                       fra Jehovah.           Da rulled Bjerge sig i Fjernet hen,
           saa let som Skjønhedstræk af Mesters Pen,
                 og Dale sank sig; fra de grønne Høje
                 sit Telt omspændte Himmelen;
           Jorden, sin Brud, den saae med henrykt Brudgoms Øje,
                 og Pagtens Ring imellem dem
                 syvfarvet sprang af Skyen frem.Quartet           "Vord Lys!" til Jordens Liv blev sagt.
           I Blodet Lysets Glød blev lagt.
                 Livets Øje vaagned og straalte.
           Da fremtreen Blomsten i sin Pragt,
           og Falkens Øje ud sin Jagt
                       i Rummet maalte.
           Sin Vej i Støvet Ormen fandt,
           og Bien i sin Blomst forsvandt;
          
d.I,b.2,s.300              første Solglimt Liljerne blegte;
                 Papilionen fik sit Slæb;
                 Insektets vaagnende Begreb
                 i Følehornet pegte;
           Og Lysets første Morgenlyst
           i Rosens Hjerte brændte tyst,
           og klang fra Fuglens Bringe;
           Et taust, men højt, Hallelujah
           i Cirkler skrev i Skyen da
                 den stærke Ørnevinge.
Solo           Se Aanders Verden sine Bjerge har,
           hvis Tinder bade sig i Lysets Vove,
           hvis Skygger i det Blaa er Laurbærskove,
           hvis Navne Mindets Meisel skar:
           de Gudemennesker, som Livet Love
           og Tanken Flugt og Sandhed Sejer gav.
                 . . Er Horeb højt som Mosis Stav?
                       O hvilket Pelion
           af glandskront Storhed er ei Solons Aand?
                       O hvilket Himalah
                 af Heltenavne har ei Oldet da?
          
           Og dybe Vande Aandeverdnen har:
           Geni'erne, der i sin Dybde grunded,
           der tordnede, naar sløve Aldre blunded,
           de Styrkens Strømme, der sin Skranke skar.
           Hvo har vel Bund i Platos Dybhed fundet?
           Mon Hellespont, af Heros Blus belyst,
                 er dybt som Stagiritens Bryst?
                       Mon yndigt Archipel
                 er klart som Sokrates's skjønne Sjel?
                       Og mon Skamanders Bugt
                 er skjønhedslinjet som sin Digters Flugt?

d.I,b.2,s.301  

                 Euklidens Tavle -- o hvor er sligt Hav?
                      sligt trofast Speil for Maane, Sol og Stjerne?
                 Den Verden, Oceanet vidste af,
           stod forud tegnet i Columbi Hjerne.
                 Og Rhinen bruste, i sin Slette løst,
                 saa højt og herligt ei som Luthers Røst.
          
           Flyd sammen, stærke Floder! Ei saa riig
                 Velsignelse I strømme over Jorden,
           som Gutenbergs Geni . . O gjennem dig,
                 vor Mester, Lysets Vorden først er vorden!
                 Han over Jorden gjød en Straaleregn
                 af aandbelivte, sære Trylletegn.

Chor           "Vorde Lys!" o hellig Gud,
           du forkyndte Aanders Hære.
           Smykkede med Lysets Ære
                 gik de ud,
                 store Gud,
                 paa dit Bud.
           Jordens Hersker stolt fremtriner:
           Skinner ikke i hans Miner
                 Lysets Ord
                 over Jord?
           Se, som Floderne sig dele,
           strømmer gjennem alle Sjele
                 samme Guddoms Lys.
           Kundskabs Skat, genifuld Hjerne
           fælles er som Sol og Stjerne;
                 fælles Eje, fri,
           som den Ørkenens Cisterne,
           Vandrer gaaer forbi,
                 er du, Geni!
          
d.I,b.2,s.302              Diamanten, Dybets Kjerte,
           gjemmer ei saa fast sin Glands,
           som sit Lys Cherubens Sands
           og den Qvindebaarnes Hjerte.
           Det er Kaldet, Gud dem lærte;
                 Lysets Flod
                 er det Blod,
           som igjennem Aander strømmer;
           Gravens Svælg det ei udtømmer;
                 under dem
                 gaaer det frem
                 mod sit Hjem.


Recitativ

      

           Men det er Aandelysets Guddom, at
                 det straaler ud sin Glands i Slægtens Nat.
                 Mon Bølgen ruller med Idéens Fart
                       om Jord?
                 Hvad har som Typens Tunge Lysets Ord
                       forklart?
                 "Vord Lys!" igjennem den har Herrens Magt
                       end engang sagt:
                 Vord Lys! giv Frihed Flugt og Sandhed Agt!
                       Metalbogstavets Tunger,
                       den Lysets Gud lovsjunger!
           Vor store Mesters Kunst erGuds, Guds stærke Røst, der runger:
                             "Vord Lys!"


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE