HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 3. BIND 1842-1845

NAPOLEON PAA ST. HELENA
DECLAMATORIUM MED CHOR OG FULDSTEMMIGT ORCHESTER
ORDENE AF C. A. NICANDER, OVERSATTE AF H. WERGELAND.
MUSIKKEN AF A. E. PRATTÉ

VINTERVISE
SJØRØVERSANG
(AF VICTOR HUGO)
TORQUATO TASSOS DØD
DECLAMATORIUM MED MUSIK AF A. E. PRATTÉ
(BRUDSTYKKE AF K. A. NICANDER)

NORGES STORTHING
(MUSIK AF A. E. PRATTÉ
FORDUMS-VENNER
BALLADE
(HENR. WERCELAND TIL LUDVIG DAA)


MAURITS HANSEN

FRANTS HENRIK AUBERT
INGENIEURKAPITAIN VED HORTEN
SANDHEDENS ARMÉE
DE TRE
SKIBBRUDET
JULEAFTENEN
DEN FRANSKE GARDE
OVER SIN SERGEANT JØDEN MICHAèL
JØDINDEN
BARNET
MOSES PAA BJERGET
TIDSELSKJÆGPLUKKEREN
HENRIK ANKER BJERREGAARD
(I ST. OLAFS LOGE, PAA HANS BEGRAVELSESDAG
DEN 14DE APRIL 1842.)

VED DIGTEREN, HØJESTERETSASSESSOR,
HENRIK ANKER BJERREGAARDS GRAV,
DEN 14DE APRIL 1842.
NORGES FJELDE
PAA EN LYKKELIG MODERS GEBURTSDAG
3DIE JUNI 1842.

TIDENS VÆRD
(EFTER WALLIN)
OPSANG FOR BRASILIEFAREREN,
BRIGGEN PRECIOSA
NATUR- OG MENNESKE-KJÆRLIGHED
BRÆNDEVINET
(EFTER DET SVENSKE)
VISE OM SYNE-MARTHA PAA VEITASTRAND
I SOGN
MED NOGLE BØGEKJERNER TIL UDSÆD
VED CHRISTIANSSAND
"TONE"
MAURITS HANSENS SIDSTE NOVELLE
SOGNEFJORDEN
DET GAMLE AAR
LAD-HANS

PETER TRESCHOW-HANSON,
LÆRER VED KRIGSSKOLEN
(I ELEVERNES NAVN)


VED SORENSKRIVER OLE SEMS GRAV
DEN 20DE JANUAR 1843.
BORDSANG
PAA HS. MAJESTÆT KONGENS FØDSELSDAG
DEN 26. JANUAR 1843 I DET DRAMATISKE SELSKAB I CHRISTIANIA

NATIONAL-DIVERTISSEMENT
PAA STOCKHOLMS THEATER,
PAA HS. MAJESTÆT KONGENS REGJERINGS-JUBILEUM
DEN 6TE FEBRUAR 1843.


DOROTHEA ANDREA GLØERSEN,
FØDT KEILHAU,
KONGEN OG SKOMAGERMESTER PEER PINDE
(EFTER DET SVENSKE)
NISSEN I "DRAMATIKKEN"
PRO- OG EPILOG VED AABNINGEN AF STUDENTERNES AFTEN-
UNDERHOLDNINGER SAMMESTEDS I FORAARET 1843.

OPMUNTRING TIL EN YNGLING
(EFTER DET SVENSKE)
OPSANG FOR FRANKRIGFARERE
OPSANG FOR SKONNERTEN CONCORDIA
AF KRISTIANSSAND,
(CAPT. HORUP)

OPSANG FOR BRIGGEN "RESOLUTION"
AF FREDERIKSHALD,
(FØRER: KAPITAINLIEUTENANT GREV TRAMPE)

17DE MAI 1843.
(A LA SCHMAHR. GL. MELODI)
GULDKORN
GULDKORN
(AF DET TYDSKE)
BARNET OG "BØRNEVENNEN"
ASYL-BØRNESANG TIL EN VELGJØRERINDE
ARCHIV-VISE
FOR GUSTAV KOMBST OG GEORG FEIN!
OPSANG FOR BRIGGEN REGINA,
(KAPITAIN P. ANDERSEN)
FORHEN OSTINDIEFARER

TIL MJØS-DAMPBAADEN "JERNBARDEN"
VELKOMMEN, GEORG FEIN!
TIL HR. RAADMAND SAXILD
(VED AT LÆSE AVERTISSEMENTET IDAG)
VELKOMMEN HJEM ROBERT HORNEMANN
SKATTEGRAVERNE
(EFTER DET TYDSKE)
TIL SOGNEPRÆST HESSELBERG, PAA HANS
HUSTRUS BEGRAVELSESDAG
HANEN PAA TAARNET
(EFTER DET SVENSKE)
VALLERSEN GUDMUND JOHNSEN REMMEN
TE KJÆRESTEN SIN BERIT LARSDATTER
WANGENSTEEN
VE HEIMÆTKOME SI IFRAA CHRISTIAN I JANVARI MAANE 1843.
VALDERSEN GUDMUND JOHNSEN REMMEN
TIL SIN KJERESTE BERITTE LARSDATTER
WANGENSTEEN
VED SIN TILBAGEKOMST FRA CHRISTIANIA I JANUAR 1843.

HERMAN RUGE,
EXPEDITIONSSEKRETÆR, RIDDER AF KONGELIG SVENSK NORDSTJERNEORDEN
(65 1/2 Aar gl. Jordfæstet 28de August 1843.)

NORGE TIL AMERIKA
VED OLE BULLS DIDREISE
SANG VED MAADEHOLDSSELSKABETS HØITID
FARYS. (ARABEREN)
(DIGT AF ADAM MICKlEWICZ, OVERSAT AF HENR. WERGELAND)
VED OVERLÆRER ULRIK WILHELM MØLLERS
OG HANS HUSTRUES SØLVBRYLLUP
5TE NOVEMBER 1843.
EN FINSK BONDEPIGES SANG
TIEDEMANNS PETUM
(VED EN PIBE TOBAK EFTER ET BEHAGELIGT BUDSKAB)
EFTER DØDEN
SANG PAA EN JULEMASKERADE
TIL
"INTELLIGENSSEDLERNES" FAKTOR, JENSEN,
PAA HANS 63DE FØDSELSDAG. (1STE JULEDAG 1843).
SCHILLERS PUNSCH-SANG FOR NORDEN
SKINKE- OG SYLTE-VISE
KONG CARL JOHAN
PAA HANS OTTIAARIGE FØDSELSDAG, DEN 26DE JANUAR 1844.
NORGES SMAA TIL KONG CARL JOHAN
PAA HANS OTTIAARIGE FØDSELSDAG, DEN 26DE JANUAR 1844.
SCENE PAA CHRISTIANIA THEATER
PAA HS. MAJ. KONGENS OTTIAARIGE FØDSELSDAG,
26 JANUAR 1844.

OPSANG
FOR NANTESFAREREN "KOMMERCERAAD CLAUSON"
AF FREDERIKSHALD

EFTERSPIL TIL FJELDEVENTYRET
OPFØRT OM VAAREN 1844 PAA DET DRAM. THEATER I CHRISTIANIA
KONGEN LIDER!
HAAB PAA HERREN!
(EFTER DET SVENSKE)
CARL JOHANS DØD
KANTATE

DET NORSKE FOLKS SORG OVER
KONG CARL JOHAN OG DETS HYLDEST TIL
KONG OSCAR
I BARNEKAMMERET VED CARL JOHANS DØD

CLAUS FERDINAND TØNDER,
ARTILLERIKAPITAIN
PAA KONG CARL JOHANS BEGRAVELSESDAG
INDSKRIFT OVER EN BRØND

MIN MODER
NY OPSANG FOR BRIGGEN "REGINA"
FOR RET OG SANDHED!
HANS MAJESTÆT KONG OSCARS VALGSPROG
FOLKEVISE

KAST AF HVOR BAKKEN ER FOR BRAT!
GULDKORN
TAK FOR RAPHØNEN!
(TIL H. RASCH)
LÆNGSEL EFTER LAND
APPEARENCE OF ENGLAND
DRØMMESYN
LODSEN OG HANS DRENG
ISLE OF WIGHT. SPITHEAD. "THE ALBATROSS"
SCENERY. ENGELSK EFEV
YACHTCLUBB-FLAADEN
LODSENS FORTÆLLING
       del 1 | del 2 | del 3
AGTERSPEILET
LONDON. BEDLAM
HARDANGER
BESØGET
SAGVISE
TO RAAD FOR LIVET
TIL NIELS DAHL
PAA SYGELEJET
TORNEKVISTE?
BLODET
MØDRENE
DEN LYKKELIGE VIV
SJELEKAMP OG SEJER
KVINDERNE PAA KIRKEGAARDEN
DRENGEN VED "BLÅAPORTEN"
RØST I ØRKNEN
JEG ER NU SAADAN JEG!
(STATSØKONOMISK)
FØLG KALDET!
KAADT UKRUDT
EFTERRETNINGEN
NORGES POLITISKE FORSVINDEN
(SPAAET I DEN CONSTITUTIONELLE NO. 309 & 313.)
PASSE-PORT
MODERENS KORSTEGN OVER BARNET
(BARNEKAMMER-JULEVISE)
AUKTION OVER "GROTTEN"
MED EN FEMTIDALERSEDDEL
(IMPROMPTU)
SIDSTE REIS
SJØMANDS-VISE
HILSEN TIL KONNING OSKAR
(FRA SYGELEJET)
BRASILIE-FARTEN
ET DIGT PAA HDS. MAJ. DRONNING JOSEPHINES FØDSELSDAG
DEN 14DE MARTS 1845.

FARVEL
PAA HOSPITALET, OM NATTEN
ANDEN NAT PAA HOSPITALET
MULIG FORVEXLING
TIL FORAARET
TIL MIN GYLDENLAK
DEN SMUKKE FAMILIE