HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 3. BIND 1842-1845


KONG CARL JOHAN
PAA HANS OTTIAARIGE FØDSELSDAG, DEN 26DE JANUAR 1844.I DET DRAMATISKE SELSKAB
Mel. Gubben Noah.                 N
orges Gubber
                 staae som Kubber
           midt i Skovens Ørk;
           men Kong Carl alene
           staar med friske Grene;
                 høi og fager
                 frem han rager;
           Kronen frisk og mørk.


                 Tiden gnaver,
                 Gubben raver
           tidt før otti Aar.
           Stærken Stamme fulner,
           Løvets Friskhed gulner;
                 ned i Taver
                 Mosen laver
           med sit hvide Haar.

d.I,b.3,s.144  

                 Haard er Barken
                            nok paa Knarken,
           knuldret, bruun og ru;
           men en frisk en liden
           Kvist gror ud ved Siden:
                 i de faste
                 gamle Knaste
           er der Saft endnu.                 Nordmandsbarmen
                 holder Varmen
           længe længe kvar.
           Gamle Gubber hvide
           i sin venstre Side
                 endnu kjende,
                 det kan brænde
           i det Blod de har.                 Mange Vintre
                 kan nok splintre
           Manddoms høie Top;
           men de gamle Gubber
           leve fort som Stubber,
                 fra hvis Sidste
                 friske Kviste
           endnu skyde op.                 Ak, med Gammen
                 Allesammen
           sidste Draabe Blod
           vilde fluxen byde
           for Kong Carl at flyde,
                 hvis den blege
                 Draabe kvæge
           kan hans Hjerterod.                 Spar den, Gamle!
                 Mens I ramle
           En for En i Støv,
           staar Kong Carl alene,
           høi, med friske Grene,
                 stolt og mægtig,
                 som en prægtig
           Gran, med evigt Løv.                 Grene, spreder
                 friske eder
           over vide Nord!
           Livsensstyrke flamme
           i den stolte Stamme!
                 Dyb og sikker
                 Roden stikker
           i vor Fædrejord.                 Engang Konning
                 Halfdans Dronning
           drømte om et Træ,
           som mod Skyen frodigt
           skjød sin Krone modigt.
                 Norden skulde
                 i dens fulde
           Skygge finde Læ1.                 Gud vil lønne
                 alle skjønne
           Drømme med at skee.
           Ja, paa Ragnhilds Drømme
           vi vort Bæger tømme! --
                 Kongen leve!
                 Høit sig hæve --
           høit det stolte Træ!

d.I,b.3,s.145  


ASYLBØRNENES SANG
Mel. En Sømand med et modigt Bryst.           O
Fattigdom, midt i din Trang
                            du har en Rigdomsdynge:
           Du ei misunder Nogens Rang,
           ja Kongen selv du kan en Sang
                 af fulden Hjerte synge.


           Ja Kongen selv, just Ham, just Ham
                 det var vel værd at kvæde.
           En Løve i sin Seiers Bram,
                 har han et Hjerte som et Lam,
                 og kun i Godt sin Glæde.           O, hvis at skabe om os Smaa
                 det maatte Gud behage
           flux til en Sværm af Spurve graa,
           da fløi vi op og dalte paa
                 Kong Carls Palladses Tage.           Da aabned Han sit Vindu vist,
                 og med sin Haand, den milde,
           Han strøed Smuler her og hist:
           De arme Spurve Livsensfrist
                 den gode Konge vilde.           Men vidste gamle Kongen om,
                 at Børn de Spurve vare,
           da glemte han sit Kongedom,
           og raabte: "Til mit Hjerte kom,
                 du arme Børneskare!"

d.I,b.3,s.146  

           Thi synge Vi af al vor Magt
                      Hans Priis saa godt vi lærte,
           som om det skeet var, som sagt,
           at Vi, vi Smaa, Vi havde lagt
           saa nær hans ædle Hjerte.1
  tilbakeSnorre. Halfdan hin Svartes Saga.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE