HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 3. BIND 1842-1845

d.I,b.3,s.434  
TIL FORAARET

           O
Foraar! Foraar! red mig!
                      Ingen har elsket dig ømmere end jeg.


           Dit første Græs er mig meer værd end en Smaragd.
           Jeg kalder dine Anemoner Aarets Pryd,
           skjøndt jeg nok veed, at Roserne ville komme.           Ofte slyngede de Fyrige sig efter mig.
           Det var som at være elsket af Princesser.
           Men jeg flygtede: Anemonen, Foraarets Datter, havde min Tro.           O vidn da, Anemone, som jeg fyrigen har knælet for!
           Vidner, foragtede Løvetand og Leerfivel,
           at jeg har agtet eder meer end Guld, fordi I ere Foraarets Børn!           Vidn, Svale, at jeg gjorde Gjæstebud for dig som for et
           hjemkommet fortabt Barn, fordi du var Foraarets Sendebud.           Søg disse Skyers Herre og bed, at de ikke længer maae ryste Naale
           ned i mit Bryst fra deres kolde blaa Aabninger.           Vidn, gamle Træ, hvem jeg har dyrket som en Guddom
           og hvis Knopper jeg hvert Foraar har talt ivrigere end Perler!           Vidn Du, som jeg saa ofte har omfavnet
           med en Sønnesønssøns Ærbødighed for sin Oldefader.
           Ah ja, hvor tidt har jeg ikke ønsket at være en ung Løn
           af din udødelige Rod og at blande min Krone med din!           Ja, Gamle, vidn for mig! Du vil blive troet.
           Du er jo ærværdig som en Patriark.           Bed for mig, skal jeg øse Viin paa dine Rødder
           og læge dine Ar med Kys.

d.I,b.3,s.435  

           Din Krone maa alt være i sit fagreste Lysgrønt,
                      dine Blade alt suse derude.           O Foraar! den Gamle raaber for mig, skjøndt han er hæs.
           Han rækker sine Arme mod Himlen, og Anemonerne,
           dine blaaøiede Børn, knæle og bede at du skal
           redde mig -- mig, der elsker dig saa ømt.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE