HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 3. BIND 1842-1845


EN FINSK BONDEPIGES SANG

                 O!
hvis nu min Elsker, som
           tryllet har saa tidt mit Øje,
           Han, jeg kjender -- o saa nøje --
                 o, hvis nu med eet han kom!
d.I,b.3,s.136  

                 Flux jeg stjal med fro Begjær
                      Kysse fra hans Mund, den søde,
           om end Ulvens dunkelrøde
                 Blod den gav dens Purpurskjær.                 Og hans Haand med Fyrighed
           trykte jeg vel tusind Gange,
           selv om sig en giftig Slange
                 slynged om hans Fingerled.                 Havde Vinden Vid og Sands,
           Vaarens Luftning Maal og Mæle,
           Eder mellem vore Sjele
                 vexled de, fra min til Hans.                 Hvad er Ret af lifligst Smag,
           duftende paa Præstens Taffel,
           Lækkerbidsken paa hans Gaffel
                 mod min Elsklings Favnetag?                 Ham jeg, under Somrens Flugt,
           inden mine Arme tæmte,
           Ham den lange Vinter gjemte
                 jeg i Favnen indelukt.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE