HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 3. BIND 1842-1845
NORGES FJELDE
Mel. Gubben Noah.                 N
orges bedste
                 Værn og Feste
           er dets gamle Fjeld.
                 Skumle Død sig skjuler
                 i dets dybe Huler.
                       Varden oppe
                       paa dets Toppe
           speide Dag og Qvel.


                 Hør fra Urens
                 Styrtning Lurens
           klagende Signal!
                 Jægerkjeden skrider
                 langsad Aasens Sider.
                       Fjeldets Stemmer
                       den fornemmer
           fra den dybe Dal.                 Vælten venter
                 paa dets Skrænter.
           Bonden passer paa,
                 om han snart kan lade
                 Friheds Barrikade
                       ned fra Tinden
                       over Fi'nden
           som et Uveir gaae.                 Ingen Feide
                 kan han speide.
           Hæng da Riflen hen!
                 Gamle Bjørneskytte,
                 krands med Løv din Hytte!
                       Tappre Jæger,
                       tøm et Bæger
           for dit Fjeld og den!

d.I,b.3,s.53  

                 Høie klare
                            toner svare
           fra det gamle Fjeld.
                 Folkets glade Løfter
                 klinge fra dets Kløfter.
                       O, hvor mange
                       tusind' Gange
           sang de Norges Held!                 Held da Eder,
                 blaae Geleder
           om mit Fædreland!
                 Fred og gode Dage
                 over Bondens Tage
                       stedse skinne,
                       stedse rinde
           over Fjeldets Rand.

Grotten 17de Mai 1842.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE