HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 3. BIND 1842-1845FRANTS HENRIK AUBERT
INGENIEURKAPITAIN VED HORTEN           H
eller styrte ned i Gruus
           stoltest Taarn paa Agershuus,
                 heller briste
           Haldens gamle Gyldenløves
                 tordenmørke Bastion,
           Vingers Tind sin Krone miste
           -- den som skinner i det Fjerne
           som en sjunken søndret Stjerne --
           end du skulde saa bedrøves
                 i dit Hjerte, min Nation!


           I Hans kloge Pande stod
           mangt et Taarn paa stolten Fod.
                 Bød Du, Norge,
           op i Høiden flux sig drejed
                 qvadersøilet hans Idee
           og du i hans Hjerne ejed
                 mangen herlig Stjerneskandse,
                 mangen Borg med Krands og Tinde,
                 truende mod alle Vinde.
                 Vilde Bølge skulde standse
                 for hans Storværk at besee.

d.I,b.3,s.18  

           Ak, nu ligger Muur og Borg
                      brustet i en Enkes Sorg!
                 Alt forsvinder,
           som en Drøms Kontur der blegner,
                 i den Taare, som sin Flugt
           skynder over hendes Kinder!
                 Værket ved de vilde Vande
                 standset staaer paa Ligets Pande.
                  -- O jeg seer den . . o hvor tegner,
                 o hvor meisler Døden smukt!           Ak, en Krands af mørken Eeg
           gjør den endnu mere bleg,
                 som en Bystes
           af en Romer, ædelt skaaren,
           marmorhvid som Maanens Skjær!
           Ak, hvor Døden skjønt forlystes!
                 Krands om Panden, naar den smuldrer!
                 Fahnen sænkes, Trommen buldrer,
                 Folket sørgeklædt ved Baaren
                 for sin stolteste Aubert!


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE