HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 3. BIND 1842-1845

d.I,b.3,s.28  
SKIBBRUDET

           "H
immel, frels os! Dette sorte
                            Strøg derborte
           er ei Skyer; det er Land!
           Det maa Norges Kyster være;
           og hvor nær vi Døden ere
           viser os det krappe Vand."


           Saa en enkelt Stemme skriger.
                 Stormen stiger;
           Ingen hører heller paa.
           Men i Alles aabne Munde
           staar det qvalte Raab: "tilgrunde
           inden en Minut vi gaa!"           Ak! Saa lang en Frist ei gaves.
                 Alt begraves
           førend ud Sekunden randt.
           Skibet, knust og overskyllet,
           som en Geist i Jorden tryllet,
           flux for fulde Seil forsvandt.           Men hvor Hvirvlen hvidest bryder
                 op den skyder
           langt om længe dog en Mand.
           Det er Passageren: Jøden.
           Ham alene, frelst fra Døden,
           slynger Brændingen tilland.           Var ei Alles Time kommen,
                 var alt Dommen,
           at han skulde overbord.
           Thi hvorfor mon kom vel Nøden,
           tænkte de, om ei for Jøden,
           den Fordømte, som ei troer?

d.I,b.3,s.29  

           Til Amerika, hvor Aandens
                            og hvor Haandens
           Frihed findes, stod hans Meed.
           I Europa blev ham Brødet
           altfor bedskt, i Taarer blødet,
           og hans Kind af Skam for heed.           Braadsjø, flux tilbage hastet,
                 har nu kastet
           halvdød ham mod Kystens Væg,
           som iblandt Europas Lande
           løfter sig som Fries Pande
           over Trælles lave Præg.           I en Revne mellem Stene,
                 hvor alene
           Muslingen kan Fæste faa,
           har han ind sin Høire kilet,
           Venstren stræber, vidt udspilet,
           Tangens glatte Busk at naa.           Kun et Greb endnu, og inde
                 vil han finde
           sig i Frihedstemplet da:
           bagom Kystens barske Rygge
           i de frie Nordmænds trygge
           gjæstfri Filadelfia.           Havet, kun tilbagegledet,
                 bedre veed det:
           Døningen sig frem igjen
           skyder, liig en Midgardsslange,
           opad Klippen forat fange
           Ham, som klæber sig til den.
          
d.I,b.3,s.30  

           Sugende den greb ham, førte
                            i oprørte
           Bølgers Grav ham ud paany --
           ak! som om den vidste, Norge,
           det berømte, frie, borge
           vilde ei en Jøde Ly?


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE