HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 3. BIND 1842-1845


MOSES PAA BJERGET

           N
orges Frihed er berømt
           videnom, det fagre Skrømt,
           somom gyldne Spindelvæve
           rundt omkring i Luften dreve.


           Til Arabens Teltehjem
           trængte selv dets Rygte frem.
           Skjøndt berettet simpelt, roligt,
           klang det digterskjønt, utroligt.           Poesi i samme Stund
           blev det paa Arabens Mund.
           Blandt de Andre maurisk Jøde
           hører til med Blik som gløde.           Moses' Aasyn i sin Glands
           var ei ædlere end Hans.
           Meislet dybt og reent var Trækket,
           og med Bystens Bronze dækket.

d.I,b.3,s.43  

           Hvidt hans Skjæg som Abrahams
                      lyste paa den sorte Vams;
           men hans glade Flammeblikke
           ligned Patriarkens ikke.           Thi de drak med Ungdomsfyr
           Beduinens Eventyr
           om det høje Land i Norden,
           som var frieste paa Jorden.           "Friere end jeg tilhest,
           tryggere end Teltets Gjæst,
           lever der et Folk med Hæder
           bag safirblaa Atlaskjæder."           "Jeg har hørt det i Algier
           af en frankiskfødt Vizir,
           Landets Barn, som selv det kjendte.
           Ak! -- " Saa Beduinen endte.

           "Ah! hvor blev den gamle Jøde?
                 Pladsen øde?
                 Brad forsvunden?
           Han i Teltets Folder sad.
           Nu de hvifted blot, og borte
           er vor Gjæst, den gamle Sorte?"
                 Saa i Munden
           spørge de hinanden ad.           Da Fortælleren med Sukket
                 Munden lukked,
                 Jøden hastet
           ud i Nattens Mørke var.
           Hurtig som en Skygge, over
           Ørknen sig den Gamle vover.
                 Han ei rasted
           før han ved dens Ende var.

d.I,b.3,s.44  

           Der, hvor ensom Palme runden
                            er af Grunden,
                 Jøden graver.
           Ved dens Rod hans Skat er gjemt.
           Han med den vil didhen drage,
           hvor han Friheds Lyst kan smage.
                 Mellem Slaver
           skal ei Guldet ligge glemt.           "Er det sandt, at Landet findes,
                 hvorfor bindes
                 her da længer?
           Jeg vil følge Svalens Flugt.
           Ørknen med min Fod jeg tvinger,
           Havet med en Snekkes Vinger.
                 Hist jo trænger
           mig imøde Orans Bugt?"           "Hvad kan Bølgerne, at trille
                 did de ville,
                 vel forhindre?
           Voven, født ved Afrika,
           fra at dø paa Thules Fjære?
           Skulde Mandens Vilje være
                 endnu mindre?
           ei saa fri som Bølgen da?"           "Friheden maa gjæstfri være,
                 den maa bære,
                 i sit Hjerte
           Kjærlighedens blide Ild.
           Ved sin Arne maa den gjerne
           see en Fremmed fra det Fjerne,
                 og hans Smerte
           dække med sin Ære til."

d.I,b.3,s.45  

           "Frie vil med Fri forene
                            sig alene.
                 Derfor stunder
           jeg til frie Nord afsted . . ."
           Røsten hen i Ørknen døde.
           Fjernt han sees i dens Øde
                 bøjet under
           Skattene, som fulgte med.

           Et af disse Grændsefjelde
           mellem Nor- og Svea-Vælde,
           lignende snart grønne Volde,
           snart uhyre staalblaa Skjolde,
                 springer pludseligen op
                 i en skaldet sylspids Top.           Ha, hvad sidder der en Morgen?
           Ørnen ejer ellers Borgen.
           Hvidt var Hov'det, kulsort Kroppen,
           som nu raged op fra Toppen.
                 Har amerikansk Kondor
                 jaget bort sin norske Bro'r?           Denne skrigende omcirkler
           Fjeldets Tind i vide Snirkler.
           Dens Erobrer sidder stille,
           som en Knap paa Taarnets Pille.
                 Punktet i det klare Blaa
                 Ørnens Herre være maa.           Ja, et Menneske tilvisse
           Punktet er paa Tindens Spidse.
           Ha, den mauritanske Jøde
           der, i Grændseørknens Øde?
                 Det er ham! Sin tunge Skat
                 har han træt ved Foden sat.
          
d.I,b.3,s.46              Hvor sørgmodige hans Blikke!
           Derfor Ørnen slaaer ham ikke.
           Fulde de af Taarer flomme.
           Thi han maa ei længer komme.
                 Moses liig paa Kanaan,
                 stirrer over Landet Han.


           Ak, hvor stirrer han paa Landet,
           fra hvis Dale han er bandet!
           Ømt, som Moses' Blik Jordanen,
           Glommen fulgte Mauritanen
                 til dens klingeklare Løb
                 dulgte sig i Fjernets Svøb.           Ogsaa ham, skjønt saa bedaget,
           Frihedsdrømmen har bedraget.
           Ak, hvor mangt et fyrigt Hjerte
           finder ei, med Jødens Smerte,
                 Maalet, da det grebes just,
                 som en Boble sønderknust.           Ned er ei den gamle Jøde
           kommen end fra Klippens Øde.
           Nordenvinden nu maa kule
           frit igjennem Øjets Hule.
                 End han sidder der kanskee,
                 Døden liig foruden Lee.           Op at lede efter Guldet!
           Det maa ligge der paa Tinden.
           Op gesvindt, gesvindt, forinden
           Ravnen stjæler det til Kuldet!
                 Jøden vilde jo betalt
                 Norge Friheden med Alt?


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE