HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 3. BIND 1842-1845

d.I,b.3,s.77  

PETER TRESCHOW-HANSON,
LÆRER VED KRIGSSKOLEN
(I ELEVERNES NAVN)

(Mel. Hvo ved, hvor nær mig er min Ende).Før Jordpaakastelsen.

           N
u er det gamle Hjerte stille,
                            som slog for os, -- nu er det tyst.
           Bag Dødens Skyggers mørke Skille
                 det straaler nu i saligt Bryst.
           Til Lysets Aanders Himmerig
           Hans frie Sjel har svunget sig.


           Nu da Han bleven er en Borger
                 i Republiken i det Blaa,
           ham smerte ikke meer de Sorger,
                 som han i Sagas Roller saae.
           Hist seer han Idealets Digt
           paa eengang sandt og virkeligt.           Dog vil han see fra Aanders Sfære
                 til sine unge Venner ned:
           Hans Salighed vil ei undvære
                 vor sørgende Taknemlighed.
           O, engang Han sin Ròs af den
           fornemme skal i Himmelen.Efter Jordpaakastelsen.

           I Gravens Dunkelhed forsvunden
                 er nu vor elskte Lærers Leer;
           men gjennem Grav og Mulm forbunden
                 Hans Sjel med vore Sjele er.
           I evigt takfuldt Minde har
           vor Kjærlighed hvad Os Han var.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE