HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 3. BIND 1842-1845


KAST AF HVOR BAKKEN ER FOR BRAT!

           K
neiken brat,
           Hesten mat,
           Lasset svært,
           Hjulet tvært,
           Hesten staaer,
           kan ei længer,
           Øret hænger
           Svangen gaaer.
          
d.I,b.3,s.187              Kast da af
           under Bakken!
           Gud, som gav
           Liv til Blakken,
           Dig udstyred,
           stolte Mand,
           med Forstand
           til at maale
           hvad vel Dyret
           mægter taale,
           samt et Hjerte
           til at dele
           Dyrets Smerte
           uden Mæle.
           Mangler dette,
           bør man sætte
           Dyrets Herre,
           ei hans Hest,
           for en Kjærre
           som et Best.


           Lad saa trække
           Kneiken op!
           Svøben dække
           til hans Krop!
           Han, som Hjerte
           eller Tanke
           ikke har
           for den Smerte
           Dyret bar,
           bør man banke
           ubeskaaret
           med Gevalt,
           og i Saaret
           sprænge Salt.
           Da kanhænde
           Han erkjende
           vil sin Uret,
           saa han troer,
           at det dumme
           Kreaturet
           er hans stumme
           Halvebro'r.



           Dumme Knegt!
           tør kanskee
           endda lee,
           som om Sligt
           kun var Digt
           uden Vægt?
           Veed du vist
           da, om hist
           ikke Resten,
           du mishandled
           ugudfrygtig
           saa af Hesten,
           pludselig
           viser sig
           omforvandlet
           til en dygtig
           Kjørekarl,
           mens det Sind,
           som du har,
           og Gemyttet
           ind er flyttet
           i hans Skind?
           Magten holder
           strengen Dom.
           Begges Roller
           skifte om:
           Du i Skakkel,
           mens din Stakkel
           af en Hest
           ifra Bukken
           gjør din Mukken,
           Stønnen, Trampen,
          
d.I,b.3,s.188              Sveden, Dampen
           kun til Blæst.


           Fort afsted!
           Pidsken smelder.
           Gudbevares!
           Nei, der spares
           ei dermed,
           ikke fares
           varligt ved.
           Just, hvor hvide
           Skyers Skraaning
           steilest hælder,
           maa du slide
           just som Blakken,
           Stakkels, sled
           her i Bakken
           ved min Vaaning,
           som du veed.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE