HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 3. BIND 1842-1845

d.I,b.3,s.410  
MED EN FEMTIDALERSEDDEL
(IMPROMPTU)

(Mel. O Nora, jeg drikker din Skaal i en Dram.)           H
er er en Billet fra den værste Tyran
                            udi Landet:
           fra Norriges Bank; man kalde ham kan
                 ikke andet.


           Den Myntfod jo bringer alt Folket paa Knæ?
                 ja den Stakker!
           Den Bank er en Blodigel, sat paa et Fæ
                 af en Prakker.           Halvhundrede Daler -- trehundrede Francs!
                 jo jeg takker!
           Med hine du rækker til Wandsbeck og Danks,
                 kjære Makker!           Halvhundrede Daler, de sige ei meer
                 nu herhjemme,
           end Skrædere femti, som tage Kvarteer
                 hos den Slemme.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE