HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 3. BIND 1842-1845


NORGE TIL AMERIKA
VED OLE BULLS DIDREISE                 O
Amerika, betroe'd
           har jeg dig med ængstlig Ahnen
                 Ham, min Fattigdoms Klenod,
                 Ham, mit Hjertes bedste Blod!
          
d.I,b.3,s.125                          Lad Platanen
                 kjærligt ham imødesuse,
                       Alleghannen
                 ham i venlig Grotte huse,
                       Susquehannen
                 som en dæmpet Harpe suse
                 Ham, min Elskling, ham imod!


                 Han med Buens lette Spil
           kan til Dands din Panther tvinge,
                 og (hvad der skal mere til)
                 Slave-Ejeren til Smiil.
                       Han kan bringe
                 Carolinas arme Neger
                       til at springe
                 gladere end Barn som leger,
                       sig at svinge
                 snellere end Hjulets Eger . .
                 O, Han kan det, om han vil.                 Men, som om hans Bue blev
           pludselig med Tordner svanger,
                 som om den i Luften skrev
                 trylleformlet Frihedsbrev,
                       Skræk og Anger
                 fylder Herrens Hjertekammer
                       som med Slanger,
                 tusind Blik i Mulmet flammer
                       hos hans Fanger . .
                 Ve ham, ve ham! Slavens Jammer
                 klagende min Bull beskrev.                 Far da hen, far hen, min Søn!
           Lad din Tryllebue skjænke
                 arme Negers Suk iløn
                 Styrken af en bønhørt Bøn,
                       saa hans Lænke
                 for dens Strøg maa sønderbriste!
          
d.I,b.3,s.126                          Da sig sænke
                 signende Platanens Kviste,
                       og jeg tænke
                 kan med Stolthed, Dig at miste,
                 Ole Bull, min Søn, min Søn!


                 Thi hist vest, did Du vil fly,
           er min egen Friheds Kjerne
                 voxet i Plataners Ly,
                 baaret hid paa svanger Sky.
                       Derfor gjerne
                 vilde jeg taknemlig sende
                       til dens fjerne
                 Fosterland ved Havets Ende
                       herlig Stjerne,
                 og af dem, som hjemme brænde,
                 straaler ingen med dit Ry.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE