HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 3. BIND 1842-1845
TIL
"INTELLIGENSSEDLERNES" FAKTOR, JENSEN,
PAA HANS 63DE FØDSELSDAG. (1STE JULEDAG 1843).

(Mel. Gubben Noah.)                 G
amle Jensen,
                 ("Telligensen")
           har idag levert
           Døden udi Hænde
           Blade sexti trende
                 af sin lille
                 Livspostille,
           sat og korrigert.


                 Vist paalænge
                 har den strenge
           Principal ei faa't
           Text saa reen at læse . .
           Lad ham paa sin Næse
                 Briller sætte, --
                 knapt at rette
           finder han lidt Smaat.                 Derfor hefter
                 han bagefter
           nye Blade ind:
           Livsensark in blanco,
           Folio nyt in banco.
                 Tigang trende
                 kan vel hænde
           faar det gamle Bind.                 Da kan Døden
                 ufortrøden
           lukke Bogen til.
           Permen han begrave!
           Men til Julegave
                 han forære
                 Engles Hære
           Jensens Livspostil!                 Den vil smage,
                 ja behage
           vist af dem Enhver.
           Thi med skjønne Skrivter
           staar deri Bedrivter,
                 som belønnes
                 hist og skjønnes
           bedre der end her.                 Naar vi ende
                 sexti trende,
           gid vi Alle da
           saa korrekte være
           som vor brave kjære
                 gamle Jensen,
                 ("Telligensen!")
           Gubbens Skaal! Hurra!


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE