HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 3. BIND 1842-1845


I BARNEKAMMERET VED CARL JOHANS DØD

Barnet                 S
iig mig, kjære, søde Mo'r
           hvorfor Fa'r er saa bedrøvet!
           Jeg min Lexe jo har prøvet?
                 og jeg kan perfekt hvert Ord.


Moderen                 Kongen er saa syg, saa syg.
           O mit Barn, din Fader frygter
           for de mørke Sorgens Rygter . . .
                 Kongen er saa syg, saa syg.Barnet                 O fortæl mig Alt, min Mo'r!
           Ogsaa Du jo bort dig vender . .
           der er Graad paa dine Hænder,
                 og Du syer jo paa et Flor.

d.I,b.3,s.174  

Moderen                 Barn, mit Barn! ja Han er død;
                      Carl Johan forladt har Støvet.
           Derfor er din Fa'r bedrøvet
                 og din Moders Taare flød.Barnet                 O da vil jeg græde med!
           Jeg har læst om Ham saa meget.
           Carl Johan jeg selv har leget
                 naar jeg paa min Ganger reed.Moderen                 Seer du, Barn! hist bryder frem
           Aftenstjernen som en Taare.
           Bed! den skinner paa Hans Baare.
                 O, nei smiil! den er Hans Hjem.Barnet                 O, hvad Foraar vil vi faae!
           Han vil bede Gud at sende
           over Landet uden Ende
                 klare Dage, himmelblaae.Moderen                 Søde Barn, hvor smuk en Tro!
           Alt Du seer Ham Vingen sprede.
           Ja lad os for Landet bede
                 med dets Skytsaand hist, vi To!


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE