HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 3. BIND 1842-1845


MED NOGLE BØGEKJERNER TIL UDSÆD
VED CHRISTIANSSAND1

           P
aa gamle Oddernæs vox op,
                 du ædle Bøgesæd!
           Vox rank, vox høj, indtil din Top
                 blier Ørnens Ynglested!
d.I,b.3,s.68  

           Da skal hver Stamme nyde Agt,
                            som om den var en Mand!
           En Kjæmpeskov skal staae paa Vagt
                 paa Lund for Christianssand.           Ak, sagt med Sorg og ei med Spøg,
                 ak, mangen Mand med Sværd,
           med Sværd og Hjelm, kan med en Bøg
                 ei maale sig i Værd.           Thi Bøgen er en Patriot,
                 ja til sin sidste Fliis.
           Dens Væxt er et Arbeide blot
                 til Landets Gavn og Priis.           Den drømmer i sin Skygge kun
                 om patriotisk Daad.
           Den tømrer stilt den seige Bund
                 til kjække Sømands Baad.

2
d.I,b.3,s.69  

           Og sagte af metallisk Steen
                            paa haarde Voxested
           den suger Funker i sin Green,
                 at varme Hytten med.           Det gamle Byens Furutræ3
                 seer da din Væxt med Lyst,
           og rister for hver Fod du groer
                 en Rune i sit Bryst.           En Pagt skal mellem begge staae,
                 fornyet hver en Vaar,
           at Ingen af dem skal forgaae
                 saalænge Byen staaer.           Giv Ungdoms Elskov snart et Ly,
                 en Skygge gyldengrøn!
           Den Gubbe, som dig planted, fly
                 din Green en Stav til Løn!           En Slægt meer fri og stolt end vor
                 beskygge du engang,
           mens i dit Ly et Drosselchor
                 dig gier en bedre Sang!1
  tilbakeIndsamlede af de prægtige Bøge, som voxe i en Nordbakke paa Ullevold --
i en Nordbakke, udsatte for Snoen fra Maridalen, og under denne Brede-
grad, mens man troede, at denne Træsorts Grændse var en Grad sydligere,

givende et brillant Finale i den herlige Skov ved Laurvig! Der er saaledes
ingen Tvivl om at den vilde kunne voxe over de fleste sydlige Strøg af
Agershuus Stift og ganske vist over Smaalehnene, Folloug og Ager. Egen
findes spredt over Romerigernes vindhaarde Sletter; paa Mistbjergets Knæ
staaer "Eidsvolds Fane", en knuddret Gubbe af en Eeg i den stenige Grund,
med vel saa mange Aarhundreder paa Bagen, at den har seet Kirken bygges
nede i Bygden, hvor St. Olaf hørte Ottesang før han drog afsted til Rings-
ager og ødelagde Smaakongerne, og med en endnu ungdomsfrisk Krone, der
sees vide over Dalen. Paa Næs paa Hedemarken ender Egen først, og da
pludselig, saa Bøgen ved Laurvig, med en Skov paa Gaarden Hoels Mar-
ker, saa herlig som i Old-England. Og Bøgen er Egens Frænde, ikke meget
kuldskjærere end den. Danske Havetidende siger endogsaa, at den med
Forkjærlighed vælger Stederne mod Nordost. Dette Aar var saa fortræffeligt
for saadan Træsæd, at det vel neppe saasnart viser sig igjen. Bøgetræets
mangfoldige Nytte, navnlig for Bødkere o. s. v., burde vække den Opmærk-
somhed for dets Udbredelse, at man benyttede sig af denne Naturens An-
viisning. Nu pege de tørre Grene Fingre ad vor Ligegyldighed, og Egernet
pudser sin Snude i Toppen, gottende sig over at den har spist og samlet
de Kjerner i Rede, som Menneskene ikke have brydt sig om.

3
  tilbakeByens Vaaben. Staaer paa Kirkegaarden.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE