HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 3. BIND 1842-1845


SKATTEGRAVERNE
(EFTER DET TYDSKE)           E
n Viingaardsmand for Døden laae.
           Til Børnene, som allesammen
           i Taarer han om Lejet saae,
           han talte disse Ord med Stammen:
           "En Skat er i vort Viinbjerg lagt,
           om blot I grave . ."


                       "Ei! -- afbrøde
           de ham -- for Guds Skyld, siig dog hvor!"
           Men -- Dette sagt --
           ei mælte Gamlen flere Ord,
           men snuede sig mod Væg og døde.           Knapt lukket var den Dødes Øje
           før Alle sig til Bjerget skyndte,
           og, hvad de aarkede, begyndte
           at grave, hakke og at pløje.
           Hver Tørv, bemoset og haardnakket,
           med største Flid blev sønderhakket,
           bortvæltet blev hver Kampesteen,
           man harpede selv Jorden reen;
           men -- ingen Perle, intet Guld!
           En Styver lod sig ikke finde.
           Saa Gubben i den sorte Muld
           fik liden Ære for sit Minde.

d.I,b.3,s.118  

           Et Aar gik hen, da finge De
                      med Skam forbausede at see,
           at hveren Ranke svanger var
           med dobbelt rige Klaser vorden.
           Da signed de sin gamle Far;
           de indsaae hvad han havde meent,
           og siden grove de i Jorden
           med Glæde tidligen og seent.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE