HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 3. BIND 1842-1845


TO RAAD FOR LIVET

           V
il du stedse leve fri,
           vil du leve glad og rolig,
          
d.I,b.3,s.317              finde stedse Velstand i
           fager Blomstring i din Bolig,
                 da Du trolig
           evig Pagt maa slutte med
           Retsind og med Virksomhed.


                 I Vennebarm
           saml Skat til Aldren krum og arm!
           Thi brændte end din Hytte af
                 og brast din Stav
           og slukkedes din Kjerte,
                 bedække dig
                 skal da hans Flig,
           Dig varme skal hans Hjerte.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE