HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 3. BIND 1842-1845


FARVEL

           O
! hvad hørte vi ikke igaar?
           Just for første Gang Lærken iaar,
           og den sang: det er Vaar.
           Poppelen hænger af Fryndser alt fuld,
                 Aspenes Stilke
                 med sølvergraae Silke
           &bmrep; og Bjerken sprætter i Grønt og i Guld &bmrep;
           Ifra Høiderne Bækkene komme.
           Hør de buldre som Pauker og Tromme!
           De melde Vaaren i Anmarsch er
           med en talløs prægtig Blomsterhær.
           Skulde I da kun vor Moder see
           peltsklæd, sturen i Arnens Læ?
           Nu hendes bittre Tid er omme,
                 nu hun besprænger
                  -- Heisa! -- Lier og Vænger
           rigt med Konvallers Snee. --
d.I,b.3,s.429  

           Nu hun Eder vil trykke i Favn;
                      Hun vil lægge med Blomster hvert Navn,
           Eders elskede Navn;
           bygge for Eder en Løvhytte sval,
                 Tepperne flette
                 paa grønnende Slette;
           &bmrep; i Bærret fylde en Glædespokal &bmrep;
           Hun vil synge i susende Qviste,
           at hun Eder vil ingentid miste;
           og har hun Eder ei i sin Arm
           da hun klage vil i Bølgens Larm.
           Elskte lov os for vor Moders Vee,
           at hun Eder skal snart gjensee!
           Ei hun for længe Savnet friste!
                 Siig, at I kommer
                 ja! ja! endnu i Sommer,
           Elskte det skee! det skee!           See hist Svanernes skinnende Skyer!
           De alt komme; men Elskte I flyer,
           den Bytning er dyr. --
           Trækfugle kjære! dog ikke forglem
                 Veien, I lærte
                 til Norriges Hjerte!
           &bmrep; Der har hun lavt Eder Rede til Hjem &bmrep;
           Hvor I gaa hun med Signen omspænder
           Eders Vei med usynlige Hænder. --
           Et Land har Moderens stærke Haab,
           der er Fryd i hendes Taarers Daab.
           Før vi Svaneflokkens Sydflugt see,
           liig en Flaade med Seil som Snee
           Elskte formild Farvellets Smerte,
                 siig at I kommer
                 ja! ja! endnu i Sommer
           Elskte det skee! det skee!


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE