HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 3. BIND 1842-1845


GULDKORN

           T
o Ting Du lære maa, som frelse fra Fordærv:
           Først maa Du lære det, der hjælper til Erhverv.
d.I,b.3,s.103  

           Dernæst, saa lær dig selv, hvad Ingen dig kan lære:
                      Det, som du ikke kan erhverve, at undvære!           Naar utaknemlig Du var for den mindre Gave,
           hvormed troer Du fortjent den større vel at have?           Den kan nok taale, at man viser ham hans Lyder,
           der med de mindre Feil forener store Dyder.           Hos Den man allermindst bør Manglerne tilgive,
           der, naar han bare vil, fortræffelig kan blive.           Til Daarskab fremmed Viisdom hos dig blive vil.
           Den Viisdom baader bedst, som i dig selv blev til.           Let Arbeidsbyrden er; men Takkens Byrde svær.
           Arbeid, paa det du dig kun selv at takke har!           Først du bestræbe dig for selv at naa en Viden!
           Meddele Andre den, derefter stræb saa siden!


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE