HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 3. BIND 1842-1845


CARL JOHANS DØD
KANTATE           S
tille! Kongen fantaserer . .
                       Stille! Stille!
           Stille, Hellebardierer,
           som i Forgemakket spanke!
           Mine Herrer Officerer,
           stille! Lad ei Hjertet banke!
           Kongens blege Læber spille;
                 Perler liig af brustne Snor,
                       som hentrille
                       hvor de ville,
                 sværme vildsomt nu Hans Ord;
                       og Hans Tanker,
           liig de fine Alfespind
          
d.I,b.3,s.168              drivende for Morgnens Vind,
           mellem Jord og Himmel vanke.
                 Han i Paradiis sig troer
                       allerede,
                 skjøndt Hans Geist i Feberhede
                       flaggrer kun derudenfor.


           Stille! Stille! Lad os lytte!
                       Hvilke Syner
           maae sig skyggehurtigt flytte
                 indenfor det brustne Øie,
           bag hvis Dunkle Hans Erindren
           netop nu med Stjernens Tindren
           friskest over Alting lyner!
                 O Han smiler! . Mon Han seer
                       Bearns Høie
                       sig at bøie
                 for de stolte Pyrenæ'r?
                       Mon Han skuer
           Fædrehuset, som det stod,
           da som Dreng Han det forlod?
           paa dets Gavl de samme Duer?
           samme Ranke ved dets Dør?
                       Vist Han dvæler
           der derhjemme? Vist Hans Sjel er
                 Barn igjen idet Han døer?           Stille! Stille! Lad os lytte!
                       Hvilke Syner
           maae sig skyggehurtigt flytte
                 indenfor det brustne Øie!
           -- over Marken spredte Fløie . .
           Bernadotte foran lyner . .
           Rundtomkring de fjerne Høie
                 Himmelen i Flamme staaer . .
                       Ovenover
                       Røgens Vover
          
d.I,b.3,s.169                    Trikoloren sig udslaaer . .
                       Fremad, Brave!
           Fremad! En avant, Français! . .
           -- O! Han andre Syn maa see
           for saa blidt et Smiil at have:
                 Børn i Himlens Port maae lee
                       Ham imøde;
                 Rosenkvast af Morgenrøde
                       sin Velgjører bringe de.


           O hvad Under, om Hans Tanke
                       maa forvildes
           naar i slig en Sværm Han hildes?
           naar Hans Øre ganske døves
           af de Hjerter, som i Himlen
           Carl Johan imødebanke?
           O hvad Under, om i Vrimlen
                 Tanke, Syn og Sands forgaaer?
                       om de mange
                       Takkesange
                 pludseligt Hans Øre slaaer?
                       om de Arme,
           Han har varmet, klædt og født,
           Ham, de endelig har mødt,
           jublende imødelarme?
                 om den Graad, Han stillet har,
                       Ham forblinder,
                 glimrende paa Engles Kinder
                       endnu mere reen og klar?           Stille! Kongen troer sig hisset . .
                       Stille, Alle!
           Stille! Alt til Paradiset
           drømmer Carl Johan sig baaren . .
           Stille! Stille! Lad ei Taaren
           fuld og tung til Jorden falde!
           Den Ham kan tilbagekalde
                 fra de Syner, som Han har.
          
d.I,b.3,s.170                          Se! Han smiler,
                       som om spiler
                 alt Han ud sit Vingepar.
                       . . Tys! Han stræber
           at fortælle hvad Han seer.
           Tys! Hans Sjel er endnu her:
           Oscars Navn er paa hans Læber;
                 det er Ham, Han tænker paa,
                       Ham, som knæler,
                 Ham, hvis Mæle Smerten kvæler,
                       Oscar, Han, som hulker saa . !


           Stille! Kongen løfter sagte
                       sine Arme,
           fromt ikors paa Brystet lagte . .
           Faderen sin Søn vil favne,
           Ham, sin Eneste, med Varme.
           Ak! de zittrende ei magte
           dalende sin Kraft de savne,
                 og det Favntag, som Han vil,
                       i sin Dignen
                       en Velsignen
                 omforvandles langsomt til.
                       Haanden finder
           famlende sit Hvilested,
           dalt paa Oscars Hoved ned.
           Paradisets Glands, som blinder
                 Kongens brustne Øje alt,
                       Livets Minder,
                 Jord og Himmel, Alt forsvinder,
                       da Hans Blik paa Oscar faldt.           Stille! Tydeligt, men sagte,
                       som naar linde
           susende Skjærsommervinde
           henad Græssets Toppe jagte
           og i Æolsklang bortføres,
           "Oscar!" fra Hans Læber høres . .
          
d.I,b.3,s.171              Een Gang høres det: de magte
                 blege zittrende ei meer;
                       og fra blegen
                       Læbe vegen
                 Kongens Sjel i Navnet er.
                       Thi en herlig
           Engel i den samme Stund
           lyttede ved Kongens Mund
           saa nysgjerrig og saa kjærlig,
                 og da Navnet "Oscar" lød,
                       Han henrykket
                 fyrigt Kys paa Læben trykked.
           . . Engel! det blev Kongens Død!

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE