HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 3. BIND 1842-1845

d.I,b.3,s.414  

           J
eg har idag et Løfte gjort;
                      jeg agter selv det ei for stort;
           men siden Christus det vil eje,
           det sagtens ei saa lidt maa veje.


           Jeg lovte i det Nyaars-Nu,
           at vogte paa min egen Hu,
           at ikke Syndens vilde Flomme
           skal gjennem Hjertets Klapper komme.           Til Tegn paa, det var sanddru meent,
           jeg skulde holde Alting reent;
           mit Sindelag det skulde blidne,
           min Arnes Vægge skulde hvidne.           Det sidste Arbeid er nok let;
           det første kan mig gjøre træt.
           Men skulde Kræfterne ei bære,
           o Christe! o saa vær mig nære!
                       Amen!


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE