HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 3. BIND 1842-1845


TIL SOGNEPRÆST HESSELBERG, PAA HANS
HUSTRUS BEGRAVELSESDAG

           O
Mand og Præst! af Gud Du prøves
           i Troens Trofasthed idag.
           I Kamp med Død og Sorg Du øves.
           Nu tæller Gud Dit Hjertes Slag.
           Lad slaae, men som et Sejersværk!
           Du sejrer, thi din Tro er stærk.


           I sidste Smiil, som over Kinden
           din elskede Alette gled,
           imellem Englen og Christinden
           forsvandt den sidste Forskjel med.
           Det er jo Dødsmysteret, Præst?
           Det er, det er; Du veed det bedst.           Thi vende frejdig Du tilbage
           til Huset, som hun har forladt,
           for ind sin Plads i det at tage,
           som over Stjernerne er sat.
           Der venter hun paa Dig og dem,
           som sørge i dit øde Hjem.

d.I,b.3,s.119  

           Og naar din egen Læbe blegner
                      med ømt Farvel til Dine hen,
           med fromme Kors hun den betegner,
           og kysser Livet frem igjen.
           "Alette," hvisker da din Mund,
           saa glad som i din Bryllupsstund.           Og Himlenes Serafer komme,
           en Højtidskrands de bringe med;
           et Barneansigt af hver Blomme
           vil smile frem i søden Fred.
           De ligne dem, hun dig har bragt,
           og ved dit Faderhjerte lagt.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE