HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 3. BIND 1842-1845


BESØGET

           Der
paa en af disse Tanger
           i det deilige Hardanger,
           hvor en Runebauta graa
           ragte frem deryderstpaa,
           liig en Viking, i sin stive
           Pandserskjorte end ilive,
           men af Roser fangetagen
           i en Kappe af Skarlagen . . .
           der endnu lidt længer oppe
           paa den løvbekrandste Tange,
           i en Hytte under lange
           side Hængebirketoppe,
           hvor den vilde Humle spandt
           sit Tapet om alle Vægge
           og saa legende forsvandt
           i et Vildnis af Moreller,
           jeg endnu i Sommer begge
           vore gamle Reisefæller
           rolige, tilfredse fandt.


           Det var Søndagmorgen. Hytten
           aaben stod, som om til Lytten
           efter første Klokkelyd
           fra den lille vakkre hvide
           Kirke paa den anden Side
          
d.I,b.3,s.312              ligeoverfor i Syd.
           Solen alt den blomstbesaaede
           Tærskel med sin Straale naaede,
           vækkende med frisk og gylden
           Glittren mellem Rankefylden,
           hvormed Karme og Gesimser
           vare yndigt krandsomvundne,
           alskens Sommerfuglevimser,
           som for Natten i de brede
           Humleblades sammenspundne
           Klaser havde fundet Rede.


           Men det var vel ei Indbildning,
           men en Øjets Tryllehildning
           (thi jeg sværge kan derpaa)
           at imellem dem en blaa
           og en perlehvid jeg saae
           flaggre indad Døren dristig,
           som af Solens Skin forledte,
           som om, spredt paa Gulvet, dette
           vilde begge fange listig.
           Og ved efter dem at skue
           i den landlig nette Stue,
           Mary Ann faldt Øjet paa.
           Der hvor endnu Skyggen laae
           sad hun bøjet ved sit Bord
           læsende i Herrens Ord.           "Johnny kommer strax" -- hun sagde
           med et Haandtryk, varmt og lindt,
           dog af Styrke og gesvindt,
           som et fyrigt Hjertes Slag --
           Han er blot ved Stranden nede,
           Færdingsbaaden at berede
           til vor Kirkefart idag."           Knapt hun havde udtalt før
           gjennem Hyttens aabne Dør
          
d.I,b.3,s.313              Kirkens klare Klokker hørtes
           over Fjorden af og til,
           som et pauseafdeelt Spil,
           som en Æolsharpes Klang,
           eftersom af Vindens Gang
           over Fjorden Lyden førtes.


           Johnny kom . . Hvor sund og karsk!
           Kun i Aasyn mindre barsk.
           Trykkede min Haand trohjertet,
           saa dens Fingerender smerted,
           mumled ud en Strøm Velsignen
           paa sin Engelsk om Hardanger,
           hvoraf op jeg kun en Lignen
           med en Himlens Forgaard fanger
           og et Spørgsmaal, om jeg troer
           Kashemir, det Landskab, hvor
           endnu der skal findes lette,
           i et Vildnis skjulte, Spor
           efter Paradisets Flor,
           vel er skjønnere end dette.
           Hvisked saa til Mary Ann:
           "Skynd dig, Kjære, hvad du kan!
           Baaden ligger alt paa Vandet.
           Før vi række Kirkelandet
           kunde det alt sammen ringe."
           Derpaa vendt til mig: "Min Ven,
           følg os eller bliv igjen.
           Men for Os -- Vi maae afsted.
           Thi fra Herrens Huus histover,
           hvorfra Kaldelsen nys lød,
           altid vi tilbagebringe
           til vor syge Sorg, der sover
           i Naturens milde Skjød,
           himmelsk og balsamisk Fred."           O, hvor fryded den Tilstaaen
           meer end hans Irettegaaen!
          
d.I,b.3,s.314              O, hvor inderligt et Amen
           til hans sidste Ord jeg bad!
           Og da just det ringte sammen,
           klang det som om Engle drog
           gjennem Luften under Kvad;
           og deraf jeg Varsel tog,
           at den Gudstro, som de Tvende
           i de syge Hjerter bar,
           vil Naturens Kuur fuldende,
           saa taknemlig de erkjende
           det for Livets bedste Mening,
           at ei Sorg paa Jorden findes
           saa fortærende og svar,
           som af Gudstro, i Forening
           med Natur, ei overvindes.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE