HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 3. BIND 1842-1845

d.I,b.3,s.102  
17DE MAI 1843.
(A LA SCHMAHR. GL. MELODI)                 H
ammerslag
                            hør's idag
           overalt at laate.
           Aldrig før den Dagen fik
           saa bedrøvelig Musik.
                 Derfor og
                 i en Krog
           vil jeg ud den graate.


                 Nei jeg vil
                 strikke til
           Publikum en Hue.
           Den skal være ganske hvid:
           slig en, som ved Nattetid
                 findes paa
                 gammel graa
           Høker i hans Stue.                 Er du kjæk,
                 slaa saa væk
           Kneps udi din Lomme!
           Vil du have Festmusik,
           kan du jo et Tiktiktik
                 i din Pisk
                 paa din Disk
           noksaa lystig tromme?                 Hvis du vil
                 have til
           dit Hurra Salutter,
           slaa da Klap med Vaatter paa!
           Andre Skud de dundre saa.
                 Fyr nu for
                 gamle Nor
           og de norske Gutter!                 Hvisk saa da
                 et Hurra
           i din Naboes Øre!
           Kanske da, til Dagens Priis,
           Du af ham paa samme Viis
                 faar et kjækt
                 nævedækt
           Hurraraab at høre?                 Men hvorfor,
                 kjære Bro'r,
           skal Vi disse ligne?
           Nathuen for Os ei duer.
           Friere er vor Natur.
                 I vort Lag
                 Majens Dag
           Vi vil højt velsigne.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE