HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 3. BIND 1842-1845
AGTERSPEILET

           Anna
havde fundet Havn
           i Gud Faders egen Favn.


           Efter nogle Døgns Forløb,
           vi Southamptons Havn forlode:
           London bød os bedre Kjøb;
           og Kanalen op vi stode.
           Da, idet vi drev med Tiden,
           Kysten nær, for slappe Seil,
           fører Strømmen hen til Siden
           Brædtet af et Lodsbaadsspeil,
           hvor i Hvidt paa Sort vi see:
           "Hastings, Pilot, Numero three."d.I,b.3,s.298  

           -- O Tilfælde underligt,
                      som maa mere synes hjemme
           i et Fee- og Alfe-Digt,
           end i vore haarde Dage,
           da med tør prosaisk Stemme
           Alt fortælles som det skeer,
                 strengt og strikte
           som det monne sig tildrage,
           med Forbud imod at digte;
           og hvor Mennesket, skjøndt Aand,
           ikkun troer hvad Øjet seer
           og hvorpaa det fat kan tage
           med den tunge plumpe Haand.
           . . O Tilfælde, sandt og skjønt!
           Da jeg, rystet dybt, mig læner
           over Rælingen, paa Speilet
           tvende Sommerfugle seiled,
           tvende deilige Falæner
           trygge der forelskte leged,
           som om Brædtet var et grønt
           Eiland, op af Havet steget.
           En var hvid, meer hvid end bleget
           Snekkeskal derindpaa Stranden,
           blaa, meer dunkelblaa den Anden
           end Skjærsommerdags Azur
           i den tropiske Natur.           Eller mon i Aandens Magt
           fri Gestalten ned er lagt?
                 Da kanhænde,
           af en sød uskyldig Smag,
           som vi Mennesker selv kjende,
           Francis' og hans Annas Sjele
           samme Lyst har maattet dele
           til, en vakker Sommerdag,
           atter Jorden at besøge,
           og som to Falæner spøge.
          
d.I,b.3,s.299              Ja kanhænde da -- Gud veed --
           at de Elskende, der blevne
           ere fra hinanden revne
           før Forening har havt Sted,
           kunne, Sødheden at smage
           af en jordisk Kjærlighed,
           vende for en Tid tilbage
           snart i Form af Nattergaler
           ømme Sisgener og Svaler,
           snart som Sommerfugle skjønne,
           for at leve saa en Sommer
           ganske for sig selv alene
           i det friske Livsensgrønne
           under Skovens dunkle Grene,
           indtil Efteraaret kommer.
           Da, en Kvel, af Stjerner klar,
           naar de blinke som man kunde
           tydelig fra deres Munde
           høre baade Raab og Svar,
           svinger sig det søde Par
           opad opad til det glade
           Hjem, de nu ei meer forlade,
           da vor Jord ei Mere har.
           . . Tomme Drømme! Thi tilvisse,
           Francis ei og Anna vilde
           eet Minut af Tiden spilde
           med at flagre om som Disse.
           Nei, til gode gamle John
           vilde Begge sammen haste,
           frygtende, den stærke Aand
           sin Natur, den klippefaste,
           har for denne Gang fornegtet
                 og ei mægtet
           sidste sorte Træf at tvinge,
           saa hans Sands har maattet springe,
           Glasset liig, man tvinge vil
           over Stemmens Omfang til
           endnu højere at klinge.
d.I,b.3,s.300  
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE