HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 3. BIND 1842-1845
KONGEN LIDER!

           O,
at der i al min Graad,
           Konge! var et Helsensraad
                 for din svare Smerte!
           At der var en Helsebod
           i den varme Strøm af Blod
                 i mit friske Hjerte!


           Som en Reen og vilden Elg
           over hver en Frastands Svælg
                 vilde jeg da springe;
           sank, bedækket af min Sved,
           for min Konges Leje ned,
                 Frelse Ham at bringe.

d.I,b.3,s.165  

           Og jeg badede Hans Fod
                      i det varme friske Blod
                 af mit eget Hjerte,
           og i sidste Graad, som flød,
           svalte jeg med Balsam sød
                 Kongens svare Smerte.           O, med Døden kjæmped jeg: --
           Som en Slange skal den ei
                 paa en Helt sig liste.
           Jeg den frelsende Sekund,
           i en Søvn saa sød og sund
                 skulde fra den vriste.           Og naar Kongen vaagned saa,
           liig en Ørn fjernt i det Blaa
                 Dødens Skygge svævte.
           Men ved Foden af hans Seng
           klang det som om brast en Streng
                 naar den højest bævte.           O, Kong Carl, det Liig, man nu
           midt i Glædens Hast og Hu
                 af din Hal mon bære,
           har en Normands Hjerte gjemt,
           hvori klang en Harpe stemt
                 til hans Konges Ære.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE