HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 3. BIND 1842-1845

d.I,b.3,s.413  

A           M
an dræber Wergeland i Bladet atter
                      i smukke Vers. Troer De han døer?


B           Man Værre hørte om ham før.
           Men skal det skee, da tro mig, Fatter,
           et Epigramma først af Taarer og af Latter
           paa Verden og sig selv han gjør.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE