HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 3. BIND 1842-1845


NATUR- OG MENNESKE-KJÆRLIGHED

           H
ører du i døven Dvale,
                 Jordens Herre,
                 ei desværre
          
d.I,b.3,s.60              Himmelens, din Faders, Tale --
                 aabn da Øjet for din egen
                 stolte Stammes
           Viisdoms ømme kloge Ammes,
                 Alnaturens, milde Pegen
           paa sin stumme Kjærlighed!


           Skyen Træets Krone lædsker;
                 Træets Blade
                 atter bade
           Buskens Top med milde Vædsker,
                 Skyens lunkne Honningblod.
           Under Busken Græsset lukker
                 op sin spæde
           Mund, og Busken af sin Væde,
                 blandet med dens eget Sukker,
                 mætter det med Overflod.           Dyret, skjøndt dets Øje blunder
                 taagehyllet,
                 seer fortryllet
           dette Kjærlighedsvidunder.
                 I det vaade Græs en Hind
           knæler med sin Kalv og slikker
                 op de fulde
           Draaber, som paa Græsset rulle.
           . . O, Natur, sit Liv den drikker
                 af dit ømme Hjerte ind!           Ak! men Jordens Herre, Manden,
                 Han, som bærer
                 Himlens Sfærer
           modellerte skjønt paa Panden,
                 Lysets Kjerne i sit Blik --
           Han, den Himlens Førstefødte,
          
d.I,b.3,s.61                    Brodermunde
           tør et Drag af Luft misunde?
           har for Jøden, den Forstødte,
                 Øjekast som Ormestik.


           Han, med hulden Viv i Armen,
                 blidt omfavnet,
                 Christennavnet
           korsbetegnet over Barmen . .
                 Han, hvis Mund med milde Smiil
           er i Kysset af en Moder
                 blidt ompræget,
           føler Hjertet kun bevæget
                 af et Helveds mørke Floder:
                 Hadets Aarers vilde Iil?           Ve dig, Cain, din Broders Hader!
                 Du at sove
                 ei tør vove
           under Træets Ly, som bader
                 Tornebuskens Blomstersnee.
           Tjørnene, mod Græsset ømme,
                 med Forfærden
           straffe vil din Sjels Forhærden,
                 Græssets Taarer vil fordømme
                 dig i Alnaturens Vee.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE