HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 3. BIND 1842-1845


ARCHIV-VISE

                 A
rchivaren,
                  -- Gud bevar'en!
           kvæles fast af Støv.
           I sit Kjælderlukke
           maa med Savn han sukke
                 mod Pokalen
                 tømt i Svalen
           af det friske Løv.


                 Udenfore
                 høje store
           Træers friske Suus
           trænger til hans Øre.
           Ha! han maa dem høre;
                 han er bunden
                 dybt i Grunden
           under Agershuus.                 Nattens Fugle,
                 Ravn og Ugle
           føre bedre Liv.
           Frit de kan derude
           rundt om Taarnet tude;
                 men hans Tunge
                 kan ei sjunge:
           den er tør og stiv.                 Hvilken Slyngel-
                 Æsel-Yngel
           kan misunde ham,
           om han i Madera,
           Guldviin fra Frontera
                 Struben lædsker,
                 eller vædsker
           Støvet med en Dram?                 Sine Skroller
                 vel han holder
           i en høj Respekt.
           Men hans Sjel og Tunge
           hylder Nord, det unge,
                 om han kvæder
                 Oldets Hæder,
           af sit Støv bedækt.

d.I,b.3,s.108  

                 Deraf roder
                            han Klenoder
           for sit Norge frem.
           Æressagn han henter
           frem af Pergamenter.
                 Intet heller
                 han fortæller,
           end Alverden dem.                 Archivaren
           -- Gud bevar'en! --
           elsker da sit Støv.
           Han i det jo finder
           Norges Hædersminder.
                 I sin Kjælder
                 boer han heller
           end blandt Rankens Løv.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE