HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 3. BIND 1842-1845

DET NORSKE FOLKS SORG OVER
KONG CARL JOHAN OG DETS HYLDEST TIL
KONG OSCAR
(Mel. For Norge, Kjæmpers Fødeland).           H
vi græde hist i Kongens Hal
                 saa haardt de unge Prindse?
           Hvi mørknes saa i Norges Dal
                 fast Sneen nu mon glindse?
           Hvad Sorgens Bud er det som lød?
           som frem i mørke Skyer flød?
           Ak! Carl Johan forvist er død?
                 thi Alles Øine glindse.


           Ja Carl Johan forvist er død!
                 Vor Angest sandt har spaaet.
           Saa var det som det Budskab lød,
                 der Norrige har naaet.
          
d.I,b.3,s.172              Thi er det Folket sørger saa;
           thi er det tungt dets Hjerter slaae;
           thi er det alle Klokker gaae.
                 Vor Angest sandt har spaaet.


           Nu vender sig den Bonde graa
                 alt mod sin Hyttes Vægge.
           Han Taarer har, men ikkun faa:
                 de maa hans Ord belægge.
           Nu triller de, han har, ham ned
           paa Bringen -- o saa fuld og heed!
           Du vidste, Carl Johan, du veed
                 du var hans Kjeledægge.           Thi er der Sorg i Norges Land,
                 saa svar som det ei fristed;
           thi Døden har dets Carl Johan
                 ifra dets Hjerte vristet.
           Til Himmelen Han stegen er;
           som Fyrste mellem Engle der
           dog ned han til sit Norge seer.
                 Det har ham ikke mistet.           I Oscars Bryst, i Kongens, slaaer
                 Hans Faders ædle Hjerte,
           og paa Hans klare Pande staaer
                 hvad Ham Hans Fader lærte.
           Alt i sit første Kongeord
           Han æret har vor Fædrejord.
           Det dulmer mildt, skjøndt dyb og stor,
                 for Carl Johan vor Smerte.           En herlig Arv Han tager ved,
                 vel bedre end hans Kroner:
           en øm og trofast Kjærlighed
                 af begge to Nationer.
          
d.I,b.3,s.173              Den er Hans dyreste Klenod,
           den er jo alt vort Hjerteblod,
           hvert Nordens Sværd, hver Bile god,
                 som funkler om Hans Throner.


           Den er en Odel for Hans Slægt;
                 thi, Oscar, Du den eier.
           I den er himmelsk Varetægt
                 og skjønnest jordisk Sejer.
           For dig, o Konning Oscar, vil
           Forjettelser den lægge til
           de hyldende Nationers Hil,
                 hvis Kjærlighed du ejer.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE