HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 3. BIND 1842-1845


APPEARENCE OF ENGLAND

           " . . O
, Kaptain, hvad er dog Dette,
           som saa skinnende frembryder
           hist hvor Himlens Grændse flyder
          
d.I,b.3,s.195              sammen først med Havets Slette?
           Mon det er den blanke lange
           Aasryg af et Skybjerg, dalet
           under Horizontens Bryn?
                 Mange, mange
           have falske Lande malet
           skuffende vort trætte Syn? --
           -- O, saa hvid er ingen Sky!
                 Men maaskee
           nybrudt Iisflag, dækt med Sne,
                 reen og ny,
           stormforslagen ifra Polen,
           vender frisken Brud mod Solen?
                 Eller mon det være kan
           nye Haves Fraadebelte,
           Grændsebølger, som fremvælte
                 fra atlantisk Ocean?
           Eller mon det skulde være
           falske Svaners Linjehære?
           Da de nok i Horizonten
           sammen vil formere Fronten;
           men paa første Varselsskrig
                 al Armeen
           flux igjen adspreder sig,
           som i Hvirvelvinden Sneen.
           Skulde Verdens Grændsesnor,
           Havets Grændselinjes Række
           for de evige Seiladser,
           skabt af sølvhvidt Perlemor,
           i hint Straalende sig strække?
           Er det Himmelens Palladser,
           frie Aanders lyse Hjem,
           som i Vest sig hæver frem?
           Eller mon er Havets Øde
           Moderskjød for Himlens Stjerner?
           Mon som Lys-Eilande ud
           af dets Dybder de frembrøde
           og forsvandt i sine Fjerner?
          
d.I,b.3,s.196              O, hvor herligt for en Gud
           da, at skue i den blaa
           Afgrund ind, hvorfra de gaae!
           herligt, som i aabent Øie,
                 i hvis Bæger
           Tanker, ømme, skjønne, høje,
           funklende sig frembevæger!"
          
Søfolkene1                 "Det som skinner
                       vester hist
           mellem Sky og Havsensvover,
                       Det er England,
                       solbelyst,
                 Klipperne ved Dover.                 Føl det friske
                       Livsenspust
           alt fra Gammel-Englands Ege!
                 Vimplens Tunge,
                       som beruust,
                 kan i det alt lege.                 Kentshire's Enge
                       har deri
           søde Blomsterdufte blandet;
                       Sømandshjerter
                       vimpelfri'
                 juble imod Landet.

d.I,b.3,s.197  

                 Hist see Englands
                                  Grundvold stærk:
           muslinghvid Cement fra Grunden!
                       Frihed har sit
                       Forsvarsværk
                 midti Havet funden.                 Gud har bygget
                       om dens Hjem
           stærke høie Bastioner
                       netop hvor det
                       vender frem
                 mod Europas Throner.                 Shakespearcliffens
                       hvide Hvælv
           vesterud er Marmorfoden,
                       hvorfra Seirens
                       Dronning selv
                 stolt behersker Kloden.                 Klippen mere
                       hvid end Sne;
           natsort Muld derovenover;
                       grønne Enge
                        -- Fløjl at see --
                 gaae i lange Vover.                 O hvor herlig
                       saadan Grund
           maa for Englands Ege være,
                       som til Frie
                       yde kun
                 sine Krandses Ære!
          
d.I,b.3,s.198  

                 O hvor herligt
                                  for en Mand
           der at leve, boe og bygge!
                       Og hvor herligt
                       hviler han
                 under Egens Skygge!"1
  tilbakeMel. Engelsk Opsang:
            Have you been
                  at Greenwich fair,
            bonny Lady, Highland-Lady?
            Have you seen
                  a Lady there,
            bonny Highland-Lady?
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE