HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 3. BIND 1842-1845


PASSE-PORT

           H
ermed Schmahr, "Forsonings"-Skjalden,
                 som paa Vers Processen skrev
           ogsaa deri noget egen,
           at han ikke himmelstegen,
           men langt før som himmelfalden
                 til Poet paa engang blev.


           Fred da med den gamle Schmahr!
                 Fred og Gjestfrihed i Landet!
                 Gamlen mellem meget andet
           en Correggio dog har.

d.I,b.3,s.404  

           Men da knapt du finder Kjøber,
                      om du rundt om Landet løber,
           tag et Raad: piano far,
           presto ei og allegretto.
           Thi i Lommen gamle Fa'er
                 har kun netto.



                       SIGNALEMENT:
                 Noget tyk,
                 bruun Paryk,
           Sproget noget kjøbenhavnsk.
                 Øinene svigter,
           Sæd og Skik som hos en Digter:
                 genialsk,
                 carnavalsk,
           juleagtig-fastelavnsk.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE